Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 5 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 2004. aasta 10. märtsil algatatud investeerimisfondide seaduse eelnõu (289 SE). Eelnõuga kehtestatakse investeerimisfondide, sealhulgas pensionifondide moodustamise, valitsemise, vara investeerimise ja järelevalve regulatsioon. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 2004. aasta 10. märtsil algatatud kogumispensionide seaduse eelnõu (290 SE). Eelnõu koondab endas eelkõige isikukeskseid sätteid, mis reguleerivad kohustuslikku või vabatahtlikku pensionifondi sisse- ja väljamaksete tegemist ning pensionikindlustuse lepingu sõlmimist. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 2004. aasta 10. märtsil algatatud pakendiseaduse eelnõu (291 SE). Eelnõu sätestab konkreetsed kohustused pakendi ja pakendijäätmete kogumisel ning taaskasutamisel nii kohaliku omavalitsuse organile kui ka pakendiettevõtjale. Eelnõu fikseerib pakendi taaskasutussüsteemi korralduse ning vastutuse kehtestatud nõuete rikkumise eest. Selle tulemusel peab vähenema pakendi ja pakendijäätmete üldkogus ning pakendi keskkonnakahjulik mõju. Üks eelnõu eesmärkidest on tõkete vältimine riikidevahelises kaubanduses ja EL siseturul. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

4.Vabariigi Valitsuse poolt 2004. aasta 10. märtsil algatatud geneetiliselt muundatud organismide keskkonda viimise seaduse eelnõu (292 SE). Eelnõuga reguleeritakse geneetiliselt muundatud organismide (GMO-de) keskkonda viimist ning GMO-d sisaldavate toodete turustamist. Seaduse jõustumisel paraneb kontroll GMO-de leviku üle, GMO-ga seotud protseduurid muutuvad inimese tervise ja keskkonna suhtes ohutumaks. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

5.Isamaaliidu fraktsiooni poolt 2004. aasta 10. märtsil algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse ebaõiglaste võrgutasude välistamiseks eelnõu (293 SE). Eelnõu eesmärk on välistada ASi Eesti Energia poolt kavandatavat tasu arvestamist vastavalt tarbija peakaitsme suurusele ning korteri fikseeritud tasule. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus
Lisainformatsioon: Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside