Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 6 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1. Vabariigi Valitsuse poolt 2004. aasta 22. märtsil algatatud Riigikogu valimise seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse üleriigiliste valimisnimekirjade kaotamiseks ja valimiskulude piiramiseks eelnõu (302 SE). Vastavalt eelnõule toimub kõigi mandaatide jaotus valimisringkondades. Iga ringkond saab Riigikokku kohti proportsionaalselt valijate arvuga. Valimisringkonnas toimub mandaatide jagamine avatud nimekirja põhimõttel, mis reastab kandidaadid saadud häälte arvu järgi. Kandidaatide ümberreastumine vastavalt valijatelt saadud häältele tagab olukorra, kus Riigikokku valitakse valijate kõige suurema toetusega kandidaadid. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

2. Vabariigi Valitsuse poolt 2004. aasta 22. märtsil algatatud elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (303 SE). Eelnõuga täiendatakse elektrituruseadust täpsustades võrguettevõtja kohustusi, Energiaturu Inspektsiooni pädevust, elektrienergia müüja kohustusi. Näiteks peab vastavalt eelnõule elektrienergia müüja esitama tarbijatele andmeid keskkonnamõju kohta, mis on põhjustatud elektrienergia tootmisel tekkinud CO2 emissioonidest ja radioaktiivsetest jäätmetest. Eelnõuga sätestatakse ka kriteeriumid, mis võimaldaksid elektrituru avanemist ligikaudu 20% ulatuses. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

3. Rahanduskomisjoni poolt 2004. aasta 22. märtsil esitatud Riigikogu otsuse ”Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu koosseisu muutmine” eelnõu (304 OE). Vastavalt otsuseeelnõule nimetatakse nõukogu uueks liikmeks Peep Ratase asemele Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler Jaan Kallas. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

4. Vabariigi Valitsuse poolt 2004. aasta 23. märtsil algatatud taimekaitseseaduse eelnõu (305 SE). Eelnõus sätestatakse nõuded, mis tagavad taimekaitsevahendite ohutuse inimeste ja loomade tervisele ning keskkonnale, samuti reguleeritakse taimetervise kaitse ja taimekaitsevahendite turule lubamise, turustamise ja kasutamise korraldust. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

5. Vabariigi Valitsuse poolt 2004. aasta 23. märtsil algatatud veterinaarkorralduse seaduse, loomakaitseseaduse, riigilõivuseaduse ja täitemenetluse seadustiku muutmise seaduse eelnõu (306 SE). Eelnõuga määratakse Eesti ja Euroopa Liidu liikmesriikide järelevalveasutuste vahelise veterinaarjärelevalve alase koostöö korraldajaks Veterinaar- ja Toiduamet, sätestatakse veterinaarjärelevalve finantseerimise põhimõtted ning loomade ja loomsete saaduste veterinaarjärelevalve eest võetava tasu määrade arvutamise põhimõtted. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

6. Ühenduse Vabariigi Eest ”” Res Publica fraktsiooni, Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni poolt 2004. aasta 23. märtsil algatatud ravikindlustuse seaduse § 5 lõike 4 punkti 5, § 21 ja § 53 lõike 1 muutmise seaduse eelnõu (307 SE). Eelnõuga täpsustatakse välismaalt Eestisse õppima tulnud isikute kindlustuskaitse regulatsiooni ning Eesti alalistest elanikest üliõpilaste õigusi kindlustuskaitse hüvitistele. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressitalitus

23. märts 2004

Lisainfo: Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside