Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 4 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1. Vabariigi Valitsuse poolt 2004. aasta 24. märtsil algatatud riigisaladuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (308 SE). Eelnõuga määratletakse välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide salastatud teabe tunnused, sätestatakse õiguslik alus teiste riikide salastatud teabe kaitsmiseks ja töötlemiseks võrdselt riigisaladusega. Eelnõu eesmärk on kehtivate regulatsioonide vastavusse viimine NATO ja EL-i põhimõtete ning normidega. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

2. Vabariigi Valitsuse poolt 2004. aasta 24. märtsil algatatud maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse eelnõu (309 SE). Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon. Eelnõus sätestatakse riiklikud abinõud põllumajandustoodete turu tasakaalustatud arenguks, tarbija varustamiseks kvaliteetse toiduga, põllumajandussaaduste tasuvaks tootmiseks, maapiirkonna muu majandustegevuse (edaspidi maamajandustegevus) arendamiseks ja maapiirkonna elanikele rahuldava elatustaseme tagamiseks.

3. Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Kaarel Pürgi ja Eldar Efendijevi poolt 2004. aasta 24. märtsil algatatud kinnisasja omandamise kitsendamise seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (310 SE). Eelnõu eesmärgiks on võimaldada Eestis alalist elamisluba omavatele isikutele kinnisasja omandamine riigikaitselistel kitsendustel asuvatel maa-aladel. Vastavalt eelnõule ei kohaldataks seaduses sätestatud piiranguid Eestis alalist elamisluba omavate isikute suhtes, võrdsustades nad Eesti ja lepinguriigi kodanikuga. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

4. Õiguskomisjoni poolt 2004. aasta 24. märtsil algatatud seoses Eesti Vabariigi ühinemisega Euroopa Liiduga vabakaubanduslepingute ja mõnede muude välislepingute ratifitseerimise seaduste kehtetuks tunnistamise seaduse eelnõu (311 SE). Eesti Euroopa Liiduga ühinemisega seonduvalt seaduste sätete jõustamise, kehtetuks tunnistamise ja muutmise seaduseelnõu. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

24. märts 2004

Lisainfo: Kateriin Leini, 631 6353

Tagasiside