Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 4 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 25. märtsil algatatud asjaõigusseaduse, Eesti väärtpaberite keskregistri seaduse, krediidiasutuste seaduse, kindlustustegevuse seaduse, pankrotiseaduse, võlaõigusseaduse ja rahvusvahelise eraõiguse seaduse muutmise seaduse eelnõu (312 SE). Eelnõuga täiendatakse kehtivaid õigusakte nii, et Eesti õigussüsteemis oleks võimalik anda Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiivis finantstagatiskokkulepete kohta sätestatud nõuetele vastavaid finantstagatisi. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 25. märtsil algatatud elamuseaduse muutmise seaduse eelnõu (313 SE). Eelnõu eesmärgiks on tunnistada elamuseaduses kehtetuks sätted, mis puudutavad kohaliku omavalitsuse volikogu poolt munitsipaalomandis olevatele eluruumidele kehtestatud üüri piirmäärade laienemist õigusjärgsetele omanikele tagastatud eluruumidele, et kõrvaldada seadusest eraomandi valdamist kitsendav piirang. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

3.Isamaaliidu fraktsiooni poolt 25. märtsil esitatud Riigikogu otsuse ”Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine riigi viljareservi kadumise uurimiseks” eelnõu (314 OE). Komisjoni ülesandena nähakse riigi viljareservi kadumise asjaolude igakülgset ja täielikku väljaselgitamist ja ettepanekute tegemist riigireservide säilitamise tagamiseks. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

4.Isamaaliidu fraktsiooni poolt 25. märtsil algatatud tulumaksuseaduse ning tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse ja maamaksuseaduse muutmise seaduse muutmise seaduse eelnõu (315 SE). Eelnõu eesmärk on sätestada lastega peredele selline maksusoodustus, et maksuvabast tulust tulenev soodustus laieneb lähiaastatel seniselt kolmelt ja enamalt ka kahte ja ühte last kasvatavatele peredele. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside