Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse 3 eelnõu ja määras neile juhtivkomisjonid:

1. Vabariigi Valitsuse poolt 17. septembril algatatud audiitortegevuse seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (118 SE). Eelnõul on neli olulisemat eesmärki: kehtestada audiitorite sõltumatust reguleerivad nõuded, täpsustada sätteid, mis puudutavad rahandusministri järelevalve kohustust audiitorkogu (AK) üle, täpsemalt reguleerida AK järelvalve menetlus audiitorite üle ning muuta audiitorite eksamineerimist korraldava kutsekomisjon staatust: eelnõu kohaselt saaks kutsekomisjonist AK organ (kehtiva seaduse järgi on tegemist Rahandusministeeriumi juures oleva riigieelarvest finantseeritava kutsekomisjoniga). Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

2. Riigikogu liikmete Siiri Oviiri ja Toomas Vareki poolt 17. septembril algatatud ravikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (119 SE). Eelnõu eesmärgiks on kõrvaldada kehtivast seadusest õigusnormid, mis on diskrimineerivad tulenevalt soost või puudest. Samas on eelnõu eesmärgiks parandada laste ravi ja haiguste ennetamise võimalusi. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

3. Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 18. septembril esitatud Riigikogu otsuse ”Riigikogu probleemkomisjoni moodustamine riigieelarve täitmise kontrollimiseks” eelnõu (120 OE). Eelnõuga soovitakse moodustada Riigikogu probleemkomisjoni riigieelarve täitmise kontrollimiseks, määrata selle koosseis, sealhulgas ka asendusliige igale komisjoni liikmele, samuti sätestada tema ülesanded ja tegevusaruande esitamise kord. Komisjon on kavandatud 7-liikmelisena selliselt, et komisjonis oleks opositsiooni esindavatel Riigikogu liikmetel enamus. Samuti nähakse ette komisjoni esimehe koha kuulumine opositsiooni esindajale. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside