Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised 5 eelnõu ning määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 13. jaanuaril algatatud tarbijakaitseseaduse eelnõu (1280 SE). Eelnõu reguleerib kaupleja poolt tarbijale kauba või teenuse pakkumist ja müümist või muul viisil turustamist, määrab kindlaks tarbija kui kauba või teenuse ostja ja kasutaja õigused, sätestab tarbijakaitse korralduse ja järelevalve ning vastutuse seaduse rikkumise eest.

Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 13. jaanuaril algatatud Riigikogu otsuse ”Eesti rahvusliku liiklusohutusprogrammi aastateks 2003-2015 heakskiitmine” eelnõu (1281 OE). Liiklusohutusprogrammi eesmärkideks on liiklusohutust mõjutavate ülesannete püstita­mine nii riiklikul, regionaalsel kui kohalikul tasandil, suunatud tegevuskavade alusel liikleja käitumisharjumuste mõjutamine ja liiklusõnnetuste raskusastme vähendamine.

Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

3.Riigikogu liikme Eiki Nestori poolt 13. jaanuaril algatatud ravikindlustuse seaduse § 25 muutmise seaduse eelnõu (1282 SE). Ravikindlustuse seaduse § 25 lõikes 3 on sätestatud nõue, mille kohaselt Haigekassa kulud ravimihüvitisele ei või ületada ravikindlustuse aastaeelarves 20 protsenti tervishoiuteenuse hüvitise kuludest. Eelnõuga soovitakse seda sätet muuta.

Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

4.Vabariigi Valitsuse poolt 14. jaanuaril algatatud riigisaladuse seaduse ja julgeolekuasutuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (1283 SE). Eelnõuga soovitakse anda siseriiklikult seaduslik alus elektroonilise teabeturbe kui kaasaegses infoühiskonnas üha olulisemaks muutuva nähtuse õiguslikuks reguleerimiseks riigi julgeoleku ja riigisaladuse kaitse valdkonnas, sh volitusnormide andmisega Vabariigi Valitsusele ning kaitseministrile vastavate rakendusaktide kehtestamiseks.

Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

5.Vabariigi Valitsuse poolt 14. jaanuaril algatatud täiskasvanute koolituse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1284 SE). Eelnõu eesmärk on korrastada täiskasvanute koolituse süsteemi rahastamine. Koos seadusemuudatusega uuendatakse ka paragrahvi 14 alusel kehtestatavat Vabariigi Valitsuse määrust, et täiustada täiskasvanute vabaharidusliku koolitamise rahastamist riigieelarvest.

Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Tagasiside