Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile järgmised juhtivkomisjonid:

1.Põhiseaduskomisjoni poolt 17. aprillil esitatud Riigikogu otsuse”Riigikogu otsuse ”Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu(36 OE). Riigikogu kodukorra seaduse § 19 lõike 2 alusel tuleb Riigikogu täiskogul määrata fraktsioonide esindajatest komisjoni koosseis, sealhulgas ka asendusliige igale komisjoni liikmele. Lisaks tehakse otsuse eelnõus tehnilist laadi muudatused. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

2.Riigikogu liikmete Jüri Šehovtsovi, Liina Tõnissoni ja Toomas Vareki poolt 16. aprillil algatatud alkoholi-, tubaka- ja kütuseaktsiisi seaduse § 68 lõike 1 muutmise seaduse eelnõu (37 SE). Algatajad on seisukohal , et seaduses kehtiv aktsiisivabastuse piirang 200 liitrit sõiduki ja 200 liitrit erikonteineri kohta tolliterritooriumile sissesõidul ei ole kooskõlas rahvusvaheliste kokkulepetega ning pärsib vaba ettevõtlust. Eelnõu eesmärgiks on eelnimetatud piirang kaotada.Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

 3.Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Mõõdukate fraktsiooni poolt 17. aprillil algatatud soolise võrdõiguslikkuse edendamise seaduse eelnõu (38 SE). Eelnõu eesmärk on edendada naiste ja meeste võrdõiguslikkust kui üht põhilist inimõigust, keelustades diskrimineerimise soolise kuuluvuse alusel ja kohustades riigi- ja kohalike omavalitsusüksuste asutusi, haridus- ja teadusinstitutsioone ning tööandjaid tegutsema soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks majandus-, sotsiaal-, haridus-, kultuuri ja muudes ühiskonnaelu valdkondades. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

 

Tagasiside