Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid.

1. Rahanduskomisjoni poolt 5. mail esitatud Riigikogu otsuse ”Hasartmängumaksust toetuste määramise nõukogu moodustamine” eelnõu (42 OE). Eelnõu näeb ette moodustada nõukogu järgmistest Riigikogu liikmetest ja ametiisikutest: Jaak Allik, Kaarel Pürg, Riho Rahuoja (Sotsiaalministeeriumi asekantsler), Peep Ratas (Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsler), Indrek Raudne, Katrin Saks, Helir-Valdor Seeder, Siim Sukles (Kultuuriministeeriumi kantsler) ja Andres Taimla. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

2. Rahanduskomisjoni poolt 5. mail esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti Panga 2002. aasta aruande kinnitamine” eelnõu (43 OE). Eelnõu näeb ette kinnitada Eesti Panga 2002. aasta aruanne bilansi seisuga 2002. aasta 31. detsembril 16 668 631 (tuhandetes kroonides). Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

3. Rahanduskomisjoni poolt 6. mail algatatud käibemaksuseaduse § 5 lõike 2 muutmise seaduse eelnõu (44 SE). Eelnõu algatamine on tingitud vajadusest täpsustada käibemaksuseaduse § 5 lõikes 2 sätestatud teenuste ekspordi hulka kuuluvate teenuste loetelu punkti 6 seoses pakettreiside müügiga. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

4. Kultuurikomisjoni poolt 6. mail esitatud Riigikogu otsuse ”Ringhäälingunõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (45 OE). Eelnõu näeb ette nimetada ringhäälingunõukogu liikmeteks järgmised viis Riigikogu liiget Jaak Allik, Peep Aru, Peeter Kreitzberg, Katrin Saks ja Ela Tomson.

Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

5. Kultuurikomisjoni poolt 6. mail esitatud Riigikogu otsuse ”Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (46 OE). Eelnõu näeb ette nimetada rahvusooperi nõukogu liikmeteks järgmised kolm Riigikogu liiget Olav Aarna, Tunne Kelam ja Signe Kivi. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

6. Kultuurikomisjoni poolt 6. mail esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti Rahvusraamatukogu Nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (47 OE). Eelnõu näeb ette nimetada nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Rein Aidma. Margi Ein, Peeter Tulviste ja Ülo Vooglaid ning valdkonna tunnustatud asjatundjad Marge Tiidus ja Ilmar Vaaro. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

7. Mõõdukate fraktsiooni poolt 6. mail algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 26 ja § 61 muutmise seaduse eelnõu (48 SE). Eelnõu näeb ette täiendavat pensionide indekseerimist käesoleva aasta 1. septembrist. Muudatustega seaduses soovitakse viia keskmine vanaduspension Euroopa Sotsiaalkoodeksis ettenähtud tasemele. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside