Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus võttis menetlusse kolm eelnõud.

Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta järgmised eelnõud ning määrata neile juhtivkomisjonid:

1. Vabariigi Valitsuse poolt 2003. aasta 17. detsembril algatatud mõõteseaduse eelnõu(216 SE). Eelnõu väljatöötamise üheks peamiseks eesmärgiks on viia Eesti metroloogiaalane seadusandlus optimaalsel tasemel vastavusse Euroopa Liidu õigusega. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

2. Vabariigi Valitsuse poolt 2003. aasta 17. detsembril algatatud täiskasvanute koolituse seaduse, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse, huvialakooli seaduse, erakooliseaduse, koolieelse lasteasutuse seaduse, kutseõppeasutuse seaduse ja Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (217 SE). Eelnõu ettevalmistamise on tinginud vajadus tagada erakoolides korraldatava õppetegevuse kõrgem tase ning erakooli õpilaste õiguste parem kaitse. Eelnõuga täpsustatakse koolituslubade väljaandmise korda, kehtestatakse rangemad nõuded koolitusturule sisenemiseks ning täpsustatakse aluseid, milliste esinemisel on haridus- ja teadusministril võimalik tunnistada erakooli koolitusluba kehtetuks. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

3. Eesti Reformierakonna fraktsiooni poolt 2003. aasta 17. detsembril esitatud Riigikogu otsuse ”Riigikogu otsuse ”Euroopa asjade komisjoni moodustamine” muutmine” eelnõu(218 OE). Euroopa asjade komisjonis soovitakse Riigikogu liige Maret Maripuu asendada Riigikogu liikme Silver Meikariga. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

 

 

Tagasiside