Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 3 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Kultuurikomisjoni poolt 27. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse ”Rahvusooperi nõukogu liikmete nimetamine” muutmise eelnõu (496 OE). Et Tunne Kelami volitused Riigikogu liikmena on lõppenud seoses tema valimisega Euroopa Parlamenti, teeb kultuurikomisjon ettepaneku nimetada rahvusooperi nõukogu liikmeks Tunne Kelami asemele Riigikogu liige Helir-Valdor Seeder. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

2.Riigikogu liikme Silver Meikari poolt 27. oktoobril algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (497 SE). Eelnõu eesmärk on lahendada õppetoetuste ja õppelaenu seaduse tõusetunud probleemid. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

3.Riigikogu liikmete Väino Linde, Jaanus Rahumägi ja Tiit Mae poolt 27. oktoobril algatatud päästeseaduse muutmise seaduse eelnõu (498 SE). Eelnõu vastuvõtmisega kõrvaldatakse päästeasutuste ümberkorraldamise ettevalmistamise käigus esilekerkinud probleemid. Eelnõu vastuvõtmine tagab päästeasutuste ülesannete täitmise riikliku tuleohutusjärelevalve valdkonnas ning tagab ka päästeasutuste sujuvama reformimise. Eelnõu jõustamisega tagatakse avalikku teenistusse nimetamisele kuuluvate päästeasutuste töötajatele õiguskindlus teenistusstaaži ja puhkusepäevade üleviimise osas. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside