Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse 11 eelnõu ja määras neile juhtivkomisjonid.

1.Riigikohtu esimehe poolt 12. mail esitatud Riigikogu otsuse ”Riigikohtu liikme Hele-Kai Remmeli kohtuniku ametist vabastamine” eelnõu (60 OE). Eelnõu näeb ette vabastada Riigikohtu liige Hele-Kai Remmel kohtunikuametist alates 26. augustist 2003.a tema enda soovil seoses pensionile minekuga. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 14. mail algatatud riigilõivuseaduse ja relvaseaduse muutmise seaduse eelnõu (61 SE). Eelnõuga soovitakse muuta riigilõivuseadust selliselt, et edaspidi oleks võimalik välisriigi ametliku delegatsiooni või diplomaatilise tava kohaselt sellega võrdsustatud delegatsiooni koosseisu kuuluval isikul või teda saatval isikul saada Politseiameti ühekordne eriluba teises riigis registreeritud relva ning selle laskemoona Eestisse toomiseks ja Eestist väljaviimiseks riigilõivu tasumata. Relvaseaduses täpsustatakse nende isikute ringi, kellel on õigus eriloa alusel teises riigis registreeritud relva ning selle laskemoona Eestisse toomiseks ja Eestist väljaviimiseks. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 14. mail algatatud saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (62 SE). Eelnõu näeb ette saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse § 33 kehtetuks tunnistamise, kuna komplekslubade registrit ei asutata. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

4.Sotsiaalkomisjoni poolt 14. mail esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti Haigekassa nõukogu liikme nimetamine” eelnõu (63 OE). Eelnõu näeb ette nimetada Eesti Haigekassa nõukogu liikmeks Riigikogu liige Toomas Tein. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

5.Sotsiaalkomisjoni poolt 14. mail esitatud Riigikogu otsuse ”Sihtasutuse Eesti Geenivaramu nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (64 OE). Eelnõu näeb nimetada Sihtasutuse Eesti Geenivaramu nõukogu liikmeteks Riigikogu liikmed Urmo Kööbi, Koit Prants ja Vilja Savisaar. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

6.Väliskomisjoni poolt 14. mail esitatud Riigikogu otsuse ”Eesti Vabariigi, Leedu Vabariigi ja Läti Vabariigi Parlamentidevahelise Assamblee (Balti Assamblee) Eesti delegatsiooni moodustamine” eelnõu (65 OE). Eelnõu näeb ette delegatsiooni järgmises koosseisus: delegatsiooni juht Andres Taimla, delegatsiooni juhi asetäitja Trivimi Velliste, liikmed Toomas Alatalu, Küllo Arjakas, Margi Ein, Nelli Kalikova, Siim-Valmar Kiisler, Signe Kivi, Väino Linde, Värner Lootsman, Külvar Mand, Siiri Oviir, Ants Pauls, Mailis Rand, Rein Randver, Indrek Raudne, Jüri Saar, Katrin Saks, Helir-Valdor Seeder, Vladimir Velman. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

7.Vabariigi Valitsuse poolt 15. mail algatatud söödaseaduse muutmise seaduse eelnõu (66 SE). Eelnõu muutmise eesmärgiks on tagada söödasektori stabiilne areng, kuna on selgunud, et kehtivas seaduses olevat ettevõtete tunnustamise või registreerimise tähtaega ei ole sööda tootjad võimelised järgima. Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

8.Sotsiaalkomisjoni poolt 15. mail algatatud sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu (67 SE). Eelnõu eesmärgiks on põhiseadusliku vastuolu kõrvaldamine, millega kaasneb toimetulekutoetuse määramise ja maksmise tingimuste korrastamine. Tehtavate muudatustega soovitakse saavutada olukord, et toimetulekutoetused lähevad senisest paremini puuduses elavatele isikutele ja peredele. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

9.Riigikogu liikmete Evelyn Sepa, Ain Seppiku, Mihhail Stalnuhhini ja Vladimir Velmani poolt 15. mail algatatud kodakondsuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (68 SE). E elnõu eesmärgiks on sätestada lühendatud tähtajad, mis on seotud Eesti kodakondsuse saamiseks või taastamiseks esitatavate dokumentide läbivaatamisega, mille tulemusel peaks kodakondsuse saamise või taastamise protsess oluliselt kiirenema. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

10.Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Ühenduse Vabariigi Eest ”” Res Publica fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni poolt 15. mail algatatud Eesti Vabariigi haridusseaduse muutmise seaduse eelnõu (69 SE). Eelnõu eesmärgiks on haridusseaduse õppelaenu reguleerivas peatükis sätestamist vajavate või ebapiisavalt reguleeritud küsimuste lahendamine. Eelnõus on arvestatud ka õppelaenu väljastavate krediidiasutuste poolt esitatud ettepanekutega seoses õppelaenu väljastamisel ja tagasimaksmisel tõusetunud probleemidega. Eelnõu näeb ette õppelaenu kommertsintressi määramise seaduse tasemel. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

11.Isamaaliidu fraktsiooni poolt 15. mail algatatud reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (70 SE). Eelnõu eesmärgiks on defineerida poliitilise reklaami mõiste, täpsustada järelevalve teostamine ning seada piirid poliitilise reklaami mahule. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside