Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised 3 eelnõu ning määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 26. mail algatatud Euroopa Ühenduste ja nende liikmesriikide ning Eesti Vabariigi vahelise assotsieerumislepingu (Euroopa lepingu) tööstusutoodete vastavushindamise ja tunnustamise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (72 SE). Protokolli ratifitseerimisega kõrvaldatakse kokkulepitud valdkondades tehnilised kaubandustõkked Euroopa Ühenduse ja Eesti vahel. Sisuliselt on tegemist kahepoolse vastavushindamise tunnustamisega, st tooted, mis on läbinud Eesti vastavushindamise protseduurid, lubatakse Euroopa Ühenduse turule ilma täiendava kontrollita ning vastupidi. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 26. mail algatatud lõhkematerjaliseaduse eelnõu (73 SE). Eelnõu sätestab inimese, vara ja keskkonna ohutuse ning julgeoleku tagamise eemärgil nõuded tsiviilotstarbeliseks kasutamiseks ettenähtud lõhkematerjalile ja pürotehnilisele tootele ning nende käitlemisele. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

3. Rahanduskomisjoni poolt 26. mail esitatud Riigikogu otsuse ”Audiitorite nimetamine Eesti Panga 2003. aasta tegevuse kontrollimiseks” eelnõu (74 OE). Eelnõu näeb ette nimetada audiitoriteks audiitoräriühingu AS Deloitte & Touche Audit audiitorid Veiko Hintsov ja Villu Vaino. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside