Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised 4 eelnõu ja määras neile juhtivkomisjonid:

1. Vabariigi Valitsuse poolt 2. juunil algatatud lepingu Belgia Kuningriigi, Taani Kuningriigi, Saksamaa Liitvabariigi, Kreeka Vabariigi, Hispaania Kuningriigi, Prantsuse Vabariigi, Iirimaa, Itaalia Vabariigi, Luksemburgi Suurhertsogiriigi, Madalmaade Kuningriigi, Austria Vabariigi, Portugali Vabariigi, Soome Vabariigi, Rootsi Kuningriigi, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi (Euroopa Liidu liikmesriikide) ning Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi vahel Tšehhi Vabariigi, Eesti Vabariigi, Küprose Vabariigi, Läti Vabariigi, Leedu Vabariigi, Ungari Vabariigi, Malta Vabariigi, Poola Vabariigi, Sloveenia Vabariigi ja Slovaki Vabariigi ühinemise kohta Euroopa Liiduga ratifitseerimise seaduse eelnõu (77 SE). Leping kehtestab Eesti ja teiste liituvate riikide Euroopa Liiduga ühinemise tingimused. Seletuskirjas käsitletakse põhiliselt Eesti liitumisega seotud sätteid. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 2. juunil algatatud Vabariigi Valitsuse seaduse muutmise ja sellest tulenevalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (78 SE). Eelnõuga kavandatud muudatused viies seaduses näevad ette Siseministeeriumi juhtimise kahe ministri poolt: paralleelselt juhiks ministeeriumi ja ühesugust juhtimispädevust omaks siseminister ja regionaalminister . Eelnõu näeb ette ministrite pädevuse jaotuse ning ühisest juhtimisest tulenevad erisused võrreldes teiste ministeeriumi juhtivate ministritega. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 2. juunil algatatud osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokolli 1999. aastal Pekingis tehtud paranduste ratifitseerimise seaduse eelnõu (79 SE). Seaduse rakendamine võimaldab Eestil paremini täita osoonikihti kahandavate ainete Montreali protokollist tulenevaid rahvusvahelisi nõudeid ning aitab ühtlustada Euroopa Liidu ja Eesti õigusakte. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

4. Õiguskomisjoni poolt 3. juunil algatatud kohtutäituri seaduse muutmise seaduse eelnõu (80 SE). Seaduse eesmärgiks on kohtutäituri tasumäärade lisamine seadusesse. Praegu on kohtutäituri tasumäärad kehtestatud justiitsministri 2001. aasta 16. veebruari määrusega nr 16 ”Kohtutäituri tasumäärad”. Tasumäärade suurust võrreldes määruses sätestatuga ei muudeta. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside