Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 4 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Isamaaliidu fraktsiooni poolt 27. septembril algatatud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (459 SE). Eelnõu eesmärk on suurendada KredExi poolt tagatavate elamumajanduslaenude kogumahtu 1,4 miljardi kroonini. KredEx on ka ise teatanud, et neil jätkub sihtkapitali 1,6 miljardi krooni suuruseks tagatisportfelliks. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

2.Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 27. septembril algatatud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse § 19 muutmise seaduse eelnõu (460 SE). Eelnõu eesmärk on samuti tagada riigi poolt garanteeritavate elamumajanduslaenude väljastamise jätkamine. Selleks soovitakse suurendada seaduses sätestatud piirmäära seniselt 700 miljonilt kroonilt 1,4 miljardi kroonini. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

3.Riigikogu liikmete Mihhail Stalnuhhini, Vilja Savisaare, Helle Kalda, Toivo Tootseni, Nelli Privalova, Marika Tuusi, Mailis Repsi, Heimar Lenki, Vladimir Velmani ja Eldar Efendijevi poolt 27. septembril algatatud vanemahüvitise seaduse muutmise seaduse eelnõu (461 SE). Eelnõu eesmärk on kehtestada kõigile vanemahüvitist saama õigustatud isikutele võrdne hüvitise määr ning pikendada hüvitise maksmise perioodi kuni lapse 18 kuu vanuseks saamise päevani, et seeläbi väärtustada väikelaste kasvatamist. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

4.Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 27. septembril esitatud Riigikogu otsuse ”Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele” eelnõu (462 OE). Eelnõu esitajad teevad valitsusele ettepaneku ratifitseerida Euroopa sotsiaalharta osalisel ratifitseerimisel sellest välja jäänud artiklid ja sätted, milles sisalduvad kohustused on Eesti riik endale varem nii Eesti Vabariigi põhiseaduses kui ka rahvusvahelistes lepetes juba võtnud. Euroopa Nõukogu sotsiaalharta on üks olulisemaid rahvusvahelisi inimõigusi sätestavaid dokumente, milles reguleeritakse eurooplaste põhilised sotsiaalsed ja majanduslikud õigused ning nende õiguste tagamine. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Vastavalt Riigikogu kodukorra seaduse § 154 lõikele 2 on muudatusettepanekute esitamise tähtaeg otsuse eelnõule 12. oktoober 2004 kell 18.00.

* * *

Justiitsminister Ken-Marti Vaherile edastati Riigikogu liikmete Eldar Efendijevi ja Mihhail Stalnuhhini poolt 27. septembril esitatud arupärimine Eesti Kohtuarstliku Ekspertiisibüroo Narva talituse kohta.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside