Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 4 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt 10. novembril algatatud täiskasvanute koolituse seaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (506 SE). Eelnõu ülesandeks on võimaldada õiguslikke tagatisi tasemekoolituses osalevatele töötajatele ja avalikele teenistujatele sõltumata sellest, kas nad omandavad haridust päevases või muus õppevormis. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 11. novembril algatatud ravikindlustuse seaduse ja sellega seonduvate seaduste muutmise seaduse eelnõu (507 SE). Haigekassa rahaliste vahendite otstarbekama kasutamise eesmärgi saavutamiseks täpsustatakse Eesti Haigekassa õigusi ja kohustusi. Eelnõu eesmärgiks on ka ravi rahastamise lepingute sõlmimise protsessi täpsem määratlemine. Eelnõus sisalduva visiiditasu maksmisest vabastamise regulatsiooni tulemusel paraneb arstiabi kättesaadavus. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 11. novembril algatatud ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (508 SE). Eelnõu näeb ette kehtestada ettevõtluse riikliku toetamise ja ettevõtluse ning elamumajanduse laenude riikliku tagamise alused, põhimõtted ja korraldamise. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

4.Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt 11. novembril algatatud töötajate usaldusisiku seaduse, töölepinguseaduse ja avaliku teenistuse seaduse täiendamise seaduse eelnõu (509 SE). Eelnõu eesmärk on tugevdada paindlikke töösuhteid läbi ettevõtte, asutuse tasandi sotsiaaldialoogi edendamise. Dialoogi areng tööandja ja töövõtja vahel sõltub paljuski usaldusisiku võimetest ja tema õiguskindlusest. Seetõttu on eelnõu suunatud usaldusisiku – kui töötajate esindaja koolitamise edendamisele ja vallandamise kaitseks. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside