Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 3 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 11. oktoobril algatatud kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (471 SE). Kalapüügiseaduse muutmise vajaduse tingis Vabariigi Valitsuse 15. aprilli 2004. a istungil vastuvõetud otsus muuta kalanduse valdkonna administreerimisega seotud keskkonnaministeeriumi ja põllumajandusministeeriumi vahelist ülesannete jaotust . A uditi tulemuste põhjal tegi asjatundjate komisjon valitsusele ettepaneku määrata kalamajanduse administreerimise eest vastutavaks põllumajandusministeerium ning kalavarude kaitse ja taastamisega seonduva tegevuse administreerimise eest vastutavaks keskkonnaministeerium. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

2.Riigikogu liikme Eiki Nestori poolt 11. oktoobril algatatud töötu sotsiaalse kaitse seaduse §-de 8 ja 11 muutmise seaduse eelnõu (473 SE). Eelnõu eesmärgiks on toetada töötajate omaalgatuslike töötukassade teket ning selle kaudu tagada tõhusam sotsiaalne kaitse tööpuuduse korral. Töötuks jäämisel on peamiseks toimetulekut tagavaks suuruseks uue töökoha leidmiseni töötuskindlustus. Töötuskindlustushüvitise saamisel säilib töötul õigus saada täiendavat abi ka töötajate endi poolt moodustatud toetusliikide kaudu. Töötutele, kes ei saa hüvitisi töötuskindlustusest, makstakse asendusena töötu riikliku abiraha riigieelarvest. Töötu riiklik abiraha on reeglina madalam kui makstavad töötuskindlustushüvitised. Eelnõu vastuvõtmisel säiliks töötul õigus saada samaaegselt nii riiklikku abiraha kui toetust omaalgatuslikust töötukassast. Käesoleval ajal maksavad omaalgatuslikud kassad töötutele hüvitisi määras, mis ei ületa riiklikku töötu abiraha määra. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

3.Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni, Ühenduse Vabariigi Eest ”” Res Publica fraktsiooni ja Eesti Reformierakonna fraktsiooni poolt 12. oktoobril esitatud Riigikogu otsuse ”Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine riigi viljareservi kadumise uurimiseks” muutmise eelnõu (473 OE). Eelnõuga soovitakse moodustada uurimiskomisjon kuueliikmelisena, et esindatud oleksid kõik Riigikogu fraktsioonid. Komisjoni töö on vajalik ajaliselt piiritleda ja see võiks olla 31. märts 2005. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside