Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti 4 eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 16. detsembril algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (551 SE). Eelnõu eesmärk on muuta välismaalaste seadust (VMS) nii, et pikaajalise viisa (D-viisa) andmine oleks võimalik juhtudel ja tingimustel, mis ei ole sätestatud VMS-s, kuid mis tulenevad Eesti välislepingust. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 16. detsembril algatatud äriseadustiku muutmise seaduse eelnõu (552 SE). Eelnõu eesmärgiks on äriseadustiku rakendamise käigus ilmnenud kitsaskohtade kõrvaldamine ning äriühingute tegevusega seonduvate reeglite lihtsustamine, eelkõige üleliigsete formaalsusnõuete kaotamise kaudu. Samuti on eelnõuga püütud korrastada ja ühtlustada äriseadustiku regulatsiooni tervikuna. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 16. detsembril algatatud riigilõivuseaduse, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse, liiklusseaduse ning meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (553 SE). Eelnõu eesmärgiks on ühtse liiklusvahendite registri loomine. Eelnõu võimaldab ühendada praeguse liiklusregistriga väikelaevade ning nende juhtimisõiguste andmed. Eelnõu võimaldab Veeteede Ameti registri- ja järelevalvepädevust osaliselt üle anda Riiklikule Autoregistrikeskusele (liiklusregistrit pidavale asutusele). Lisaks väikelaevadele liidetakse liiklusregistriga ka jettide register, samuti saab liiklusregistrisse kanda muid sõidukeid (nt hõljukid). Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

4.Riigikogu liikmete Liina Tõnissoni, Peeter Kreitzbergi ja Harri Õunapuu poolt 16. detsembril algatatud Riigikogu kodukorra seaduse muutmise seaduse eelnõu (554 SE). Kehtiv seadus ei võimalda erakonna fraktsioonist lahkunud Riigikogu liikmetel fraktsiooni moodustada. Eelnõu näeb ette võimaldada vähemalt viiel Riigikogu liikmel moodustada fraktsioon vaatamata sellele, et nad on varem kuulunud mõne erakonna fraktsiooni koosseisu. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside