Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti eelnõu, millega soovitakse tõsta kaitseväe juhataja ametipalka.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud:

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni poolt 2005. aasta 20. juunil algatatud kollektiivlepingu seaduse § 6 täiendamise seaduse eelnõu (698 SE). ” Kollektiivlepingu seaduse alusel on tulupoliitilise suurusena käsitletud peamiselt alampalga suurust. Kuna harukondlikul tasandil sõlmitavate palgalepete arv ei ole suur, siis on seadusandluse muutmise teel vajalik luua võimalus selliste tulupoliitiliste kokkulepete sõlmimiseks, mis mõjutaksid kõigi töötajate tulusid,” seisab eelnõu algatajate seletuskirjas. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Valitsuse poolt 2005. aasta 20. juunil algatatud ülikooliseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (699 SE). Eelnõu järgi nimetatakse ”Eesti Muusikaakadeemia” ümber ”Eesti Muusika- ja teatriakadeemiaks”. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Valitsuse poolt 2005. aasta 20. juunil algatatud ülikooliseaduse § 3 muutmise seaduse eelnõu (700 SE). Vastavalt eelnõule nimetatakse ”Eesti Põllumajandusülikool” ümber ”Eesti Maaülikooliks”. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Vabariigi Valitsuse poolt 2005. aasta 20. juunil algatatud Riigikogu ja Vabariigi Presidendi poolt nimetatavate riigiametnike ametipalkade seaduse ning kaitseväeteenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (701 SE). Eelnõuga muudetakse kaitseväe juhataja ametipalga määramise aluseid. Vastavalt eelnõule peaks kaitseväe juhataja ametipalk olema Eesti keskmise palga ja vastava koefitsiendi korrutis. Koefitsiendi suuruseks pakutakse 5,0. 2004. aasta VI kvartali keskmise palga kohaselt oleks kaitseväe juhataja ametipalk seega 7704 krooni x 5,0 (38520 krooni) pluss auastmetasu (4000 krooni) = 510240 krooni aastas. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside