Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu eesmärk on tagada toetuste EL nõuetele vastav kasutamine.

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 12. aprillil algatatud struktuuritoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõu (630 SE). Struktuuritoetuse seadus sätestab struktuuritoetuse andmise ja taotluste menetlemise alused, struktuuritoetuse andmise ja kasutamisega seotud subjektide õigused ja kohustused ning järelevalve alused. Struktuuritoetuse seadus jõustus 1. jaanuaril 2004. Sellest kuupäevast alates oli Eesti riigil õigus vastu võtta struktuuritoetuse taotlusi, neid menetleda ning riigi poolt ka rahastada. E elnõu peamiseks eesmärgiks ei ole struktuuritoetuse andmise ja kasutamisega seonduvate põhimõtete ja väljatöötatud süsteemi muutmine, vaid eelkõige kogu toetuse andmise ja kasutamise protsessi ja tingimuste täpsustamine, et oleks tagatud toetuse eesmärgipärane, tulemuslik, õigusaktidele ning EL nõuetele vastav kasutamine. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 14. aprillil algatatud riikliku pensionikindlustuse seaduse § 28 muutmise seaduse eelnõu (631 SE). Eelnõuga soovitakse anda õigus arvata kohustusliku sõjaväeteenistuse aeg pensioniõigusliku staaži hulka lisaks Eestist sõjaväeteenistusse võetud üliõpilastele ka nendel üliõpilastel, kes õppisid Eesti kõrgkoolides, kuid pärast teatavat perioodi õppimist Eestis suunati vastavalt haridusministeeriumide vahelisele kokkuleppele õppima edasi mujale endisele NSV Liidu territooriumile ning võeti sealt ülikoolis õppimise ajal sõjaväeteenistusse. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 14. aprillil algatatud Riigikogu otsuse ”Korruptsioonivastase seaduse kohaldamise erikomisjoni moodustamine” muutmise eelnõu (632 SE) näeb ette nimetada erikomisjoni liikmeks Evelyn Sepa asemele Koit Pikaro. Liikme vahetuse tingib soov ühtlustada fraktsiooni liikmete töökoormust, märgitakse seletuskirjas. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside