Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Esmaspäeval valitsuse poolt üle antud eelnõu eesmärk on viia Eesti seadused kooskõlla Euroopa Liidu Nõukogu sotsiaalgarantiisid reguleeriva määrusega.

Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta esmaspäeval valitsuse poolt üle antud tulumaksuseaduse, sotsiaalmaksuseaduse, maksukorralduse seaduse, ravikindlustuse seaduse, kogumispensionide seaduse ja töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (592 SE), mis viib Eesti seadused kooskõlla Euroopa Nõukogu sotsiaalgarantiisid reguleeriva määrusega.

Seaduseelnõu on vajalik Euroopa Liidu Nõukogu määruse nr 1408/71 artikli 17 rakendamiseks. Eelnõu on ette valmistatud, pidades silmas mitteresidendist tööandja juures töötavaid meremehi, kes ei ole sotsiaalkindlustusega hõlmatud riigis, mille laeval nad töötavad.

Alates 2004. aasta 1. maist kuulub ka Eestis otsekohaldamisele Euroopa Liidu Nõukogu kõnealune määrus, mis reguleerib sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamist ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes ja selle rakendusmäärus 574/72. Tegemist on koordineeriva reeglistikuga, mis on rakendatav lisaks Euroopa Liidu liikmesriikidele ka Norras, Islandil ja Liechtensteinis. Seega, kui nimetatud kuupäevast läheb Eestist pärit töötaja nt Norrasse tööle, peab tööandja Norras arvestama, et sarnaselt nn vanadest liikmesriikidest tulevate töötajatega, tuleb Eestist pärit töötaja puhul arvestada enne siseriiklike õigusaktide rakendamist ka määruse 1408/71 reeglitega. Määrus ise tugineb põhimõttel, et töötajale või füüsilisest isikust ettevõtjale kehtib vaid ühe liikmesriigi sotsiaalkindlustusskeem ning kohaldamisele kuuluvad töötamiskoha liikmesriigi õigusaktid.

Määruse reeglite kohaselt laieneb Eestist pärit töötajatele, kes on ametis näiteks Norra lipu all sõitval laeval, õigus Norra poolsele sotsiaalkindlustusele, mis eeldab tööandjapoolsete sotsiaalkindlustusmaksude või -maksete tasumist Norra siseriiklike õigusaktide kohaselt. Enne 2004. aasta 1. maid reguleerisid nimetatud olukorda üksnes Norra siseriiklikud seadused, mis ei kohustanud Eestist pärit meremehi kindlustama võrdsetel alustel EL kodanikega.

Kuna Norra lipu all sõitvatel laevadel teenivate Eesti päritolu meremeeste palkamise osas kulutused suurenevad, on tekkinud sealsetel laevaomanikel soov vahetada Eestist pärit tööjõud välja kolmandatest riikidest pärit tööjõuga, kelle eest ei ole kohustust maksta sotsiaalkindlustusmakseid täies ulatuses.

Tagasiside