Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Tegu on looduskaitseseaduse muutmisega.

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud Riigikogu liikme Jüri Saare 21. märtsil algatatud looduskaitseseaduse § 91 muutmise seaduse eelnõu (606 SE) eesmärk on ministri määrusega kehtestatud majandustegevusele ajutiste piirangute pikendamine kuni kaitsekorra kehtestamiseni või selle kehtetuks tunnistamiseni, kuid mitte kauemaks kui 1. maini 2007. Ajutiste piirangutega alad moodustati eesmärgiga tagada väljaspool kaitsealasid asuvatel Natura 2000 võrgustiku aladel esinevate EÜ nõukogu direktiivide looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja linnustiku ning taimestiku kaitse kohta vastavates lisades toodud liikide elupaikade ja elupaigatüüpide säilimine üheks aastaks. Nimetatud piirang annab maaomanikele garantii, et isegi kui haldusorgan ei võta ette samme kaitsekorra kehtetuks tunnistamiseks, ei jää ajutised piirangud alatiseks kehtima. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Põhiseaduskomisjoni 21. märtsil algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (607 SE) kohaselt täpsustatakse ja laiendatakse ka elektroonilise hääletamise sätteid, kirjeldamaks elektroonilise hääletamise protseduuri seaduses võimalikult täpselt. Eelnõu detailsem tutvustus on aadressil: https://www.riigikogu.ee/?id=15593 Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 21. märtsil algatatud Riigikogu otsuse ”Riigikogu uurimiskomisjoni moodustamine 1994. aastal Eesti Vabariigi territooriumilt parvlaevaga Estonia sõjatehnika väljaveo asjaolude väljaselgitamiseks” eelnõu (608 OE) esitati uuesti menetlusse. Algselt esitatud otsuse eelnõu sai menetlusest tagasi võetud põhjusel, kuna menetluse käigus muutusid loodava komisjoni ülesanded ebaselgeks ja laialivalguvaks. Seletuskirjas märgitakse, et uurimiskomisjoni moodustamise vajaduse tingib asjaolu, et avalikkusele on teatavaks saanud informatsioon, mille kohaselt vedasid Rootsi kaitsejõud ja üks ettevõte Eesti Vabariigist kümne aasta eest vähemalt kahel korral parvlaevaga Estonia salaja Venemaa päritoluga lahinguvarustust ja militaarotstarbelist elektroonikat. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside