Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Eelnõu puudutab põhikooli õpilasi.

Riigikogu juhatuse otsusega menetlusse võetud Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi, Ivari Padari, Jarno Lauri, Kadi Pärnitsa, Eiki Nestori, Katrin Saksa, Sven Mikseri, Jüri Tamme ja Mark Soosaare 18. aprillil algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse täiendamise ja muutmise seaduse eelnõu (633 SE) reguleerib põhikooli õpilaste koolilõuna ja töövihikute, tööraamatute ning muu õppekirjanduse kulude katmise sihtotstarbelist toetamist riigieelarvest. Senine tasuta koolitoiduregulatsioon puudutas vaid 1.-4. klasside õpilasi. Eelnõu näeb ette lisada ka ülejäänud põhikooliklasside õpilased alates 2006. a 1.jaanuarist. Õppekirjanduse riiklik kompenseerimine puudutas seni vaid õpikuid. Eelnõuga soovitakse lisada alates 2006. a septembrist sellesse loetellu ka riiklikule õppekavale vastavad töövihikud, tööraamatud ja muu õppekirjanduse ning kunstiõppetarbed. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 19. aprillil algatatud Eesti Vabariigi töölepingu seaduse muutmise seaduse eelnõuga (634 SE) soovitakse tunnistada kehtetuks Eesti Vabariigi töölepingu seaduse paragrahv 108. Kehtiva redaktsiooni kohaselt annab see tööandjale õiguse lõpetada tööleping, kui töötaja on saanud 65 aastaseks ja tal on õigus täisvanaduspensionile. Seletuskirjas on märgitud, et töötaja vanus ei tohiks olla töölepingu lõpetamise põhjuseks kui töötaja tuleb oma tööülesannetega toime ning tema tervis ja oskused vastavad ametikohale esitatavatele nõuetele. Kui kõrge vanusega kaasnevad objektiivsed põhjused, näiteks töötaja mittevastavus oma ametikohale või tehtavale tööle tööoskuse või tervise tõttu, siis juba kehtiv seadus võimaldab tööandjal mainitud põhjustel lõpetada nii määramata kui ka määratud ajaks sõlmitud töölepingu enne lepingutähtaja möödumist. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside