Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta Vabariigi Valitsuse poolt 15. detsembril algatatud koolieelse lasteasutuse seaduse, alaealise mõjutusvahendite seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu (215 SE).

Muudatused on seotud laste arvu vähenemisega omavalitsuste territooriumitel, mistõttu on tekkinud vajadus muuta haridusasutuste võrgu planeering ökonoomsemaks. Tihtipeale töötab samas hoones lisaks ühe- kuni kolmerühmalisele lasteaiale eraldi asutusena väikese õpilaste arvuga põhikool. Majandustegevuse, õppe- ja kasvatustöö korralduse ning lapsevanemate ja omavalitsusega toimuva koostöö seisukohalt oleks parem, kui tegemist oleks ühtse asutusega. Seoses eeltooduga on peetud vajalikuks koolieelse lasteasutuse seaduse ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muudatust, mis võimaldab moodustada lasteaed-põhikoole. Muudatus alaealise mõjutusvahendite seaduses on seotud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmisega. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside