Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas menetlusse võtta Vabariigi Valitsuse poolt 3. detsembril algatatud tsiviilkohtumenetluse seadustiku eelnõu (208 SE).

Käesoleva eelnõuga reguleeritakse kohtumenetlus tsiviilasjades nii hagi- kui ka hagita menetluses kõigis kolmes kohtuastmes, samuti vahekohtu menetlus. Eelnõu algatamine on vajalik kohtumenetluse efektiivsemaks, ökonoomsemaks ja menetlusosalise seisukohalt läbipaistvamaks muutmiseks, et suurendada kodanikkonna usaldust kehtiva õiguskorra ja õigusmõistmise süsteemi suhtes. Selle eesmärgi täitmiseks püüab eelnõu muu hulgas vähendada asjatuid protsessiõigust puudutavaid vaidlusi, nt piirates erikaebuse määruskaebuse (eelnõus on uus mõiste määruskaebus) esitamise õigust. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside