Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus võttis menetlusse Põhjamaade Investeerimispangaga seonduva eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse valitsuse poolt 15. novembril algatatud Eesti, Islandi, Leedu, Läti, Norra, Rootsi, Soome ja Taani vahelise Põhjamaade Investeerimispanka käsitleva lepingu ning Eesti Vabariigi ja Põhjamaade Investeerimispanga makselepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (510 SE). Eesti, Läti ja Leedu saavad panga liikmeks pärast lepingu jõustumist, panga liikmesriikide õigused ja kohustused on võrdsed. Vastavalt lepingu artiklile 17 jõustub leping kolmekümnendal päeval pärast kõigi liikmesriikide ratifitseerimiskirjade hoiuleandmist Norra Välisministeeriumisse, kuid mitte varem kui 1. jaanuaril 2005. Põhjamaade Investeerimispanga eesmärk on anda laene ja tagatisi ning investeerida projektidesse, mis pakuvad huvi liikmesriikidele ja teistele rahastatavatele riikidele. Pank on keskendunud investeeringutele avaliku ja erasektori infrastruktuuri ning tööstusse, eriti aga keskkonnainvesteeringutele Läänemere ja Barentsi mere piirkonnas. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside