Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti välisõhukaitse seaduse eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse Vabariigi Valitsuse poolt 11. märtsil algatatud välisõhukaitse seaduse eelnõu (294 SE). Eelnõu põhieesmärk on panna välisõhu hea kvaliteedi säilimisele õiguslik alus. Piirkondades, kus välisõhu kvaliteet ei vasta seaduse nõuetele, peab seaduse alusel rakendama abinõusid, mis võimaldavad taastada välisõhu nõutava kvaliteedi etteantud aja jooksul. Seaduse alusel rakendatavad meetmed peavad võimaldama vähendada inimtegevuse tagajärjel tekkivate saasteainete heitkoguste koormust inimese tervisele ja keskkonnale. Samuti on eesmärk määrata kõikide seaduses nimetatud subjektide kohustused üksteise ja riigi suhtes. Välisõhukaitse seaduse alusel toimuv tegevus tagab rahvusvaheliste välisõhukaitse konventsioonide nõuete täitmise, sealhulgas välisõhus saasteainete sisaldust ja eri saasteallikatest pärinevaid heiteid käsitleva aruandmise konventsioonide sekretariaatidele ja Euroopa Keskkonnaagentuurile. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside