Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Muudetakse lennundusseadust ja riigilõivuseadust.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse valitsuse poolt 26. jaanuaril algatatud lennundusseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (572 SE). Muudatuste paketiga viiakse Eesti seadusandlusesse sisse mõned uued või seni sätestamata rahvusvahelised nõuded lennundusmeditsiini, lennundusjulgestuse ja lennuameti pädevuse osas. Seaduses fikseeritakse seni põhjendamatult määruse tasemel sätestatud tururegulatsiooni ja tasude küsimused. Eelnõu tugevdab ennekõike lennuameti kui lennundustegevuse alast riiklikku järelevalvet teostava valitsusorgani pädevust eesmärgiga suurendada lennuohutust. Sätted, mis puudutavad reisijate lennureisist mahajätmist ning lendude tühistamist või pikaajalist hilinemist, tõhustavad reisijate õiguste kaitset. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside