Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Menetlusse võeti rahvusvahelise lepingu ratifitseerimise eelnõu.

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse Vabariigi Valitsuse poolt 24. novembril algatatud Eesti Vabariigi ja Hispaania Kuningriigi vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ja maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (520 SE). Lepingu sõlmimise eesmärk on piirata tulumakse, mida riik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada, ja kõrvaldada rahvusvaheline topeltmaksustamine, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Leping reguleerib maksustamisõiguste jagamist riikide vahel, sätestab diskrimineeriva maksustamise ärahoidmise ja maksudest kõrvalehoidumise tõkestamise. Leping piirab riigi seaduste mõju (näiteks kohaldatakse 10% maksumäära 26% määra asemel), mis tähendab seda, et lepingupool loobub osast maksutulust teise lepingupoole kasuks ja vastupidi. Võimalikud vastuolud siseriiklike maksuseaduste ja maksulepingu sätete vahel kõrvaldatakse põhiseaduse § 123 kaudu, mille kohaselt vastuolu korral Eesti seaduste ning ratifitseeritud välislepingute vahel kohaldatakse välislepingu sätteid. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside