Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas võtta menetlusse järgmised eelnõud ja määras neile juhtivkomisjonid:

1.Vabariigi Valitsuse poolt 22. jaanuaril algatatud jäätmeseaduse eelnõu (1299 SE). Eelnõu sätestab üldnõuded jäätmete tekke ning neist tuleneva tervise- ja keskkonnaohu vältimiseks ning jäätmehoolduse korralduse jäätmete ohtlikkuse ja koguse vähendamiseks, samuti vastutuse kehtestatud nõuete rikkumise eest.

Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

2.Vabariigi Valitsuse poolt 22. jaanuaril algatatud 1992. aasta piiriveekogude ja rahvusvaheliste järvede kaitse ning kasutamise konventsiooni vee ja tervise protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (1300 SE). Vee ja tervise protokolli eesmärk on kaitsta inimese tervist, parandades riikidevahelist koostööd veekaitse ja vee säästliku kasutamise alal, et tagada tervisele ohutu joogivee ja sanitaarabinõude kättesaadavus kogu elanikkonnale.

Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

3.Vabariigi Valitsuse poolt 22. jaanuaril algatatud Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi üheaastase rahastuslepingu 2001 ratifitseerimise ning Euroopa Ühenduste Komisjoni, kes esindab Euroopa Ühendust, ja Eesti Vabariigi vahel sõlmitud Eesti Vabariigis põllumajanduse ja maaelu arendamise liitumiseelse programmi mitmeaastase rahastuslepingu ratifitseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1301 SE). Eelnõu eesmärgiks on ratifitseerida SAPARDi programmi üheaastane rahastusleping. Eelnõu sisaldab ka mitmeaastase rahastuslepingu ratifitseerimise muudatusi.

Juhtivkomisjoniks määrati maaelukomisjon.

4.Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 22. jaanuaril algatatud seaduse kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute rehabiliteerimise kohta § 1, riikliku pensionikindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (1302 SE). Eelnõu eesmärgiks on lõpetada kohtuväliselt represseeritud ja alusetult süüdimõistetud isikute kinnipidamiskohas või asumisel sündinud laste ebavõrdne kohtlemine võrreldes Eestist koos vanematega õigusvastaselt kinnipidamiskohta või asumisele saadetud lastega ning sätestada neile samasugused õigused. Samuti tehakse ettepanek suurendada alates 1. märtsist 2003 pensioni baasosa 100 krooni võrra – 544, 44 kroonini.

Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Kultuuriminister Margus Allikmaale edastati Riigikogu liikme Jüri Adamsi 22. jaanuaril esitatud arupärimine ajaleht ”Setomaa” riigipoolse toetuse kohta.

Tagasiside