Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 25. jaanuaril algatatud võrdse kohtlemise seaduse eelnõu (1101 SE), mis lähtub peamiselt 2002/2003. aastal Riigikogu menetluses olnud võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise seaduse eelnõust, mida on parandatud ja täiendatud tulenevalt vahepeal kehtivas õiguses toimunud muudatustest. Samuti on eelnõu esialgsest versioonist jäetud välja soolist võrdõiguslikkust käsitlev osa, kuna soolise võrdse kohtlemise ning naiste ja meeste võrdõiguslikkuse edendamine on sätestatud soolise võrdõiguslikkuse seaduses. Eelnõu eesmärgiks on tagada isikute kaitse diskrimineerimise eest rassi, rahvuse, nahavärvuse, keele, päritolu, usutunnistuse, poliitiliste või muude veendumuste, varalise ja sotsiaalse seisundi, vanuse, puude, seksuaalse suundumuse või muu tunnuse alusel. Eelnõu sätestab võrdse kohtlemise põhimõtted, ülesanded võrdse kohtlemise põhimõtte rakendamisel ja edendamisel ning diskrimineerimisvaidluste lahendamise. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus 

Tagasiside