Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 7. juunil algatatud autoriõiguse seaduse, patendiseaduse, kasuliku mudeli seaduse, tööstusdisaini kaitse seaduse, mikrolülituse topoloogia kaitse seaduse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse, korruptsioonivastase seaduse, konkurentsiseaduse, karistusseadustiku, relvaseaduse, alkoholiseaduse, maksukorralduse seaduse, väärteomenetluse seadustiku, karistusseadustiku rakendamise seaduse ja elektrituruseaduse muutmise seaduse eelnõu (931 SE), mille põhisisu käsitleb majandustegevuses esinevaid rikkumisi. Et ametialaste kuritegude subjektiks on ka eraõiguslike juriidiliste isikute töötajad, muudetakse nii ametialaste kui ka majandusalaste süütegude koosseise. Majandusvaldkonnas toimepandud kuritegudele on omane aktsessoorsus ehk sõltuvus haldus-, lepingu- või äriõiguses kõige tähtsamaks peetavatest õigushüvedest, mis vajavad karistusõiguslikku kaitset. Samuti on selle valdkonna kuriteokoosseisud enamasti blanketsed ehk karistatava teo kirjeldus ja põhjendus asuvad tihti olulisel määral väljaspool karistusseadustikku. Seetõttu tuleb olemasolevad ametialaste ja majanduskuritegude koosseisud vaadata üle, lähtudes klassikalistest karistusõiguse üldpõhimõtetest. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.

Valitsuse 7. juunil algatatud rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse muutmise seaduse eelnõu (932 SE) eesmärgiks on rahvusvahelise sõjalise koostöö seaduse täiendamisega tagada selle parem rakendamine ning luua õiguslik alus isikuandmetega seotud teabe kogumiseks vastuvõtva riigi toetuse registris. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Valitsuse 7. juunil esitatud Riigikogu otsuse “Eesti kodanike võitlusest Eesti Vabariigi iseseisvuse taastamise eest” eelnõu (933 OE) eesmärgiks on Nõukogude Liidu ja Saksa okupatsiooni vastu Eesti Vabariigi iseseisvuse eest võidelnud isikute tunnustamine vabadusvõitlejatena. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni 7. juunil algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse, Riigikogu valimise seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (934 SE) eesmärk on keelustada kohalike volikogude, Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel kandidaadina registreeritud isikutel tegutseda valimistel ka vaatlejatena, kuna seeläbi on eelnõu algatajate arvates võimalik teha varjatud valimisagitatsiooni. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 8. juunil algatatud avaliku teenistuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (935 SE) soovitakse jätta avaliku teenistuse seadusest välja sätted, mis võimaldavad ametnikku vabastada kui ta on saanud 65-aastaseks, samuti jäetakse välja viited vanuse tõttu teenistusest vabastamisele hüvitise määramisel ja etteteatamisaja kehtestamisel. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside