Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 30. novembril algatatud kutseõppeasutuse seaduse eelnõu (331 SE), mille näol on tegemist uue seadusega, mis asendab 25. juulil 1998 jõustunud kutseõppeasutuse seaduse. Kuna erinevatel põhjustel vajavad kehtivas seaduses muutmist väga mahukad teemad, ei olnud vajalikke uuendusi võimalik sisse viia kutseõppeasutuse seaduse muutmise teel. 

„Eesti kutseharidussüsteemi arengukava 2009–2013“ sätestas mitmed olulised uuendused, mis vajavad seadusandlikku alust. Uuenduste eesmärk on eelkõige kutseõppe kvaliteedi ja paindlikkuse tõstmine, kättesaadavuse suurendamine, õppijate väljalangevuse vähendamine, koolide juhtimise korrastamine, õpetajaid puudutavate regulatsioonide lihtsustamine, väljundipõhisuse suurendamine ning rahastamise suurem diferentseerimine. 

Eelnõu näeb ette uute kutseõppe liikide määratlemise, millega minnakse vanadelt kutseõppe liikidelt üle uutele, Eesti kvalifikatsiooniraamistikuga seotud õppeliikidele. Samuti määratletakse ja võetakse kasutusele uus õppemahu arvestamise ühik – Eesti kutsehariduse arvestuspunkt EKAP. Täiendatakse kooli rahastamispõhimõtteid, mille järgi kaetakse kooli kulud vastavalt koolile pandud kohustustele ja ülesannetele tagades kutseõppe kvaliteedi. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside