Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 5. juunil algatatud looduskaitseseaduse ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse muutmise seaduse eelnõu (927 SE), mis teeb selgemaks sätted, mida seni võis mõista mitmeti ja mida oli praktikas raske rakendada. Praegune kaitstavate loodusobjektide valitsemise süsteem ei ole piisavalt loogiline ja sihipärane. Et muuta kogu looduskaitse läbipaistvamaks ja kõrvaldada esilekerkinud puudused on keskkonnaministeerium otsustanud asutada kõikide kaitstavate loodusobjektide kaitse korraldamiseks ühe hallatava asutuse. Samuti soovitakse lahutada korraldav ja täidesaatev võim. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.

 

Valitsuse 5. juunil algatatud töötajate usaldusisiku seaduse eelnõu (928 SE) sätestab usaldusisiku valimistel mehhanismi, mis tähtsustab usaldusisiku isikuomadusi, tema usaldusväärsust töötajate silmis ja liidrivõimeid. Eelnõu korrastab ja lihtsustab mõneti töötajate esindamise mehhanismi, milles paljude töötajate esindamisele pretendeerivate eri instituutide (ametiühingu usaldusisik, töötajate valitud usaldusisik, ametiühingu valitud esindaja, töökeskkonnavolinik jt) olemasolu muutis seni kogu esindamise protsessi üleliia raskesti hoomatavaks. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni ja Riigikogu liikmete Peeter Kreitzbergi, Sven Mikseri, Mark Soosaare ja Liina Tõnissoni 5. juunil algatatud põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõuga (929 SE) soovitakse laiendada tasuta koolitoidu saajate ringi gümnaasiumi klasside võrra, tehes selle kättesaadavaks kõigile põhikooli- ja gümnaasiumiõpilastele. Ühtlasi soovitakse võtta riigi kanda kulutused, mis on seotud töövihikute, tööraamatute ja muu õppekirjanduse ning kunstiõppevahendite soetamisega, toetades sel viisil peresid laste kasvatamisel. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.

Rahanduskomisjoni 5. juunil esitatud Riigikogu otsuse “Tagatisfondi nõukogu liikmete nimetamine” eelnõu (930 OE). Tulenevalt nõukogu volituste tähtaja lõppemisest esitab rahanduskomisjon Tagatisfondi nõukogu liikmeteks Tatjana Muravjova ja Eiki Nestori. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside