Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse algatatud Eesti Vabariigi ja Jersey vahelise tulumaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ratifitseerimise seaduse eelnõu (111 SE), mille eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamine, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulumakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada. Samuti aitab leping luua lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks. 

Eestil on kehtivad topeltmaksustamise vältimise lepingud Soome, Rootsi, Taani, Norra, Läti, Leedu, Poola, Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi, Islandi, Tšehhi, Kanada, Ukraina, Saksamaa, Valgevene, Madalmaade, Itaalia, Prantsusmaa, Iirimaa, Ameerika Ühendriikide, Moldova, Hiina, Kasahstani, Belgia, Austria, Armeenia, Malta, Horvaatia, Šveitsi, Ungari, Portugali, Türgi, Hispaania, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Luksemburgi, Gruusia, Singapuri, Kreeka, Aserbaidžaani, Bulgaaria, Makedoonia, Iisraeli, Mani saare, Serbia, Lõuna Korea ja Albaaniaga. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Valitsuse algatatud Eesti Vabariigi valitsuse ja Singapuri Vabariigi valitsuse vahelise 18. septembril 2006 Singapuris allakirjutatud tulumaksudega topeltmaksustamise ja maksudest hoidumise tõkestamise lepingut muutva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (112 SE). Uue protokolli sõlmise vajadus tulenes vajadusest laiendada lepingus sätestatud teabevahetuse ulatust. Pärast jõustumist moodustab uus protokoll lepingu lahutamatu osa ning kehtib kuni kehtib leping. Eesti ja Singapuri vaheline leping põhineb Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) mudellepingul, mida on läbirääkimiste käigus lepinguosaliste riikide delegatsioonide kokkuleppel muudetud. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside