Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Keskerakonna fraktsiooni 27. septembril algatatud Eesti kodanike kojutuleku seaduse eelnõu (821 SE), millega soovitakse soodustada Eesti kodanike Eestisse tagasipöördumist, samuti motiveerida  Eestisse elama jäämist ning töötamist. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 27. septembril algatatud 2011. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (822 SE). Tuleva aasta riigieelarve kulude maht on 6 miljardit eurot. See on viie protsendi võrra suurem käesoleva aasta 89,6 miljardi krooni suurusest eelarvest. Riigieelarve tulude mahuks on planeeritud 5,7 miljardit eurot. Seega on tuleva aasta eelarve defitsiit suurusjärgus 250 miljonit eurot, mis on 1,6 % meie sisemajanduse kogutoodangust. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Valitsuse 27. septembril algatatud tööturuteenuste ja –toetuste seaduse ning töötuskindlustuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (823 SE) eesmärk on muuta tööturuteenuste osutamist, tööturutoetuste maksmist ja rahastamist, et tagada tööturuteenuste jätkusuutlikkus ning võimalus paindlikult ja tulemuslikult reageerida tööturul toimuvatele muudatustele. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Valitsuse 27. septembril algatatud konsulaarseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (824 SE). Kehtiva seaduse kohaselt väljastavad konsulaarametnik ja aukonsul välisriigis viibivale Eesti kodanikule Eesti kodaniku passi. Isikutunnistuse väljastamise õigus on ainult konsulaarametnikul. Eestil on maailmas 163 esindust, millest 128-t juhivad aukonsulid. Välisministeerium peab põhjendatuks anda aukonsulile õigus väljastada peale biomeetriliste andmetega Eesti kodaniku passi ja Eesti autojuhilubade ka isikutunnistusi. Juhtivkomisjoniks määrati väliskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside