Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kaheksa seaduse ja otsuse eelnõu. 

Valitsuse 25. septembril algatatud 2014. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (490 SE). Riigieelarve tulude mahuks on järgmisel aastal planeeritud 8 miljardit eurot, mida on 333 miljonit eurot ehk 4,3 protsenti enam kui selleks aastaks kavandatud. Tuleva aasta riigieelarve kulud kasvavad 377 miljonit eurot ehk 4,9 protsenti 8,06 miljardi euroni. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 25. septembril algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse ja vedelkütuse seaduse muutmise seaduse eelnõu (491 SE) eesmärk on maksustada kütuseid, sh vedelat põlevainet, vastavalt kasutusotstarbele. Selleks laiendatakse maksuhalduri õigusi võimaldamaks kütust kinni pidada ning vajadusel küsida ettevõtjalt aktsiisi tagatist. Laiem eesmärk on tagada võrdne konkurents kõigile kütuseturu osalistele ning suurendada maksulaekumist. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 25. septembril algatatud tulumaksuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (492 SE) tehakse kolm muudatust, mis puudutavad isikliku sõiduauto töösõitudeks kasutamise eest makstavat hüvitist, tööandja sõiduauto erasõitudeks kasutamise erisoodustust ja pensionide suhtes rakendatavat täiendavat maksuvaba tulu. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 25. septembril algatatud käibemaksuseaduse muutmise seaduse eelnõu (493 SE) eesmärgiks on sõiduautode omatarbe maksustamise asemel piirata sõiduautode ostmisel (sh rentimisel, liisimisel) ning nende tarbeks kaupade ja teenuste ostmisel (mootorikütus, remont, hooldus jms) tasutud käibemaksu mahaarvamist, kuna sõiduautode omatarbeks kasutamist on raske kontrollida ning seda kasutatakse ära maksukohustuse vähendamiseks. Käibemaksupettuste vähendamise ning käibemaksu kontrolli tõhustamise eesmärgil kavandatakse eelnõuga kehtestada käibedeklaratsiooni lisa vorm. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 25. septembril algatatud riigilõivuseaduse § 3331 muutmise seaduse eelnõuga (494 SE) korrastatakse riigilõivumäärasid selliselt, et need oleksid põhjendatud ja kulupõhised ning vastaksid riigilõivuseaduse vastavale põhimõttele. Kuna suur osa arhiiviteatiseid on vajalikud pensionide määramiseks, on arvestatud ka maksevõimelisuse põhimõttega. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 25. septembril algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (495 SE) muudetakse psühhiaatrilise sundravi rahastamise korda, mis käesoleval ajal toimub justiitsministeeriumi kaudu. Ministeeriumite vahelise kokkuleppe tulemusel annab justiitsministeerium psühhiaatrilise sundravi rahastamise üle sotsiaalministeeriumile koos vastavate eelarvevahenditega. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Valitsuse 25. septembril algatatud riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse muutmise seaduse eelnõu (496 SE) eesmärgiks on täpsustada ja kaasajastada maanteeameti toimingutega seotud riigilõivuseaduse ja liiklusseaduse regulatsiooni, sealhulgas diferentseerida maanteeameti büroodes teostatavate toimingute ning e-teenuste keskkonnas teostatavate toimingute eest võetavate riigilõivude määrasid. Eelnõu näeb ette vähendada omaniku avalduse alusel rohkem kui kümne registreerimismärgi regulatsiooni väärkasutamist. Samuti loobuda liiklusregistrist laiendatud päringu alusel andmete väljastamise riigilõivu võtmisest, viia liiklusregistri päringute eest võetava riigilõivu arvutamise põhimõtted uutele alustele ning täpsustada seaduses määratletud toimingute terminoloogiat. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Riigikogu liikme Valdo Randpere 26. septembril algatatud kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (497 SE) nähakse ette keelustada kohaliku omavalitsuse üksusel kasutada oma reklaamikampaaniates saadikukandidaate kolm kuud enne valimispäeva. Sellega soovitakse ära hoida olukord, kus näiliselt kohaliku omavalitsuse tegevust propageeriv reklaam on tegelikkuses suunatud kandidaatide tegevuse või isiku reklaamimisele. Samuti nähakse ette, et teatud reklaamiliigid on üldse kolm kuud enne valimispäeva keelatud, et vältida olukorda, kus kohaliku omavalitsuse eelarvest ehk maksumaksja rahast finantseeritakse tegelikult kandidaatide tegevust. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

 Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 26. septembri esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõuga (498 OE) soovitakse teha ettepanek muuta „Eesti hooldusravivõrgu arengukava 2004 – 2015“ eesmärgiga luua abivajajate tegelikest vajadustest lähtuv ühtne hooldusravi korraldus. Algatajad esitavad eelnõu teistkordselt, kuna eelmine kord ei leidnud see vajalikku toetust. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Riigikogu pressiteenistus 

 

 

Tagasiside