Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 26. septembril algatatud riigipiiri seaduse ning väljasõidukohustuse ja sissesõidukeelu seaduse muutmise seaduse eelnõu (117 SE), millega viiakse Eesti seadused kooskõlla Euroopa Liidu ühtses viisaruumis kehtestatud reeglite ja nõuetega, mis annavad Eestile võimaluse osaleda Euroopa Liidu ühtses viisaruumis täieõigusliku liikmena vastavalt Schengeni konventsioonile. See tagab isikute vaba liikumise, mis praktikas tähendab, et konventsiooniga ühinenud riikide sisepiiridel piirikontrolli ei toimu. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse 26. septembril algatatud kindlustustegevuse seaduse, Finantsinspektsiooni seaduse ja isikuandmete kaitse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (118 SE) viiakse sisse muudatused, mis on tingitud eelkõige edasikindlustuse direktiivist. Samuti muudetakse kindlustustegevuse seadust tulenevalt vajadusest võtta üle direktiivi, mis reguleerib meeste ja naiste võrdsest kohtlemist kaupade ja teenuste pakkumisel, kindlustust puudutav artikkel. Lisaks direktiividest tulenevatele muudatustele nähakse eelnõus ette ka kindlustustegevuse seaduse muudatused kliendi mõiste osas ja sätestatakse erisused üldistest isikuandmete töötlemise reeglitest ning tehakse paar väiksemat täpsustust kindlustustegevuse seaduse tänastes sõnastustes. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Valitsuse 26. septembril algatatud Eesti Vabariigi ja Gruusia vahelise tulu- ja kapitalimaksudega topeltmaksustamise vältimise ning maksudest hoidumise tõkestamise lepingu ja selle juurde kuuluva protokolli ratifitseerimise seaduse eelnõu (119 SE). Topeltmaksustamise vältimise lepingute eesmärk on soodustada investeeringuid, tagada isikute võrdne kohtlemine ning kõrvaldada topeltmaksustamist, mis võib tekkida kahe riigi seaduste koosmõju tulemusena. Eesmärgi saavutamiseks piirab leping tulu- ja kapitalimakse, mida tuluallikariik teise riigi residentide suhtes võib kehtestada. Samuti aitab leping luua lisavõimalusi maksupettuste tõkestamiseks. Eestil on kehtivad topeltmaksustamise vältimise lepingud Soome, Rootsi, Taani, Norra, Läti, Leedu, Poola, Suurbritannia ja Põhja-Iirimaa Ühendkuningriigi, Islandi, Tšehhi, Kanada, Ukraina, Saksamaa, Valgevene, Madalmaade, Itaalia, Prantsusmaa, Iirimaa, Ameerika Ühendriikide, Moldova, Hiina, Kasahstani, Belgia, Austria, Armeenia, Malta, Horvaatia, Šveitsi, Ungari, Portugali, Türgi, Hispaania, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia ja Luksemburgiga. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Valitsuse 26. septembril esitatud Riigikogu otsuse „Riigi 2006. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (120 OE). Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Valitsuse 26. septembril algatatud riigi 2007. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (121 SE). Lisaeelarve tulude maht on 6,2 miljardit ja kulude maht 2,7 miljardit krooni. 3,5 miljardit, see tähendab ligi 60%  eelarve ülelaekumistest suunatakse reservidesse. Lisaeelarve suurim kuluartikkel on eraldised Haigekassale, 1,09 miljardit krooni. Esimesel juulil toimunud pensionitõusu katteks soovib valitsus eraldada täiendavad 537 miljonit krooni. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.

Valitsuse 26. septembril algatatud 2008. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (122 SE). Tuleva aasta riigieelarve tulude maht on 96,3 miljardit ning kulude maht 93,6 miljardit krooni. Eelnõu näeb ette 2008. aasta riigieelarves ligi 2,7 miljardi krooni suuruse ülejäägi. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

Tagasiside