Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 27. septembril algatatud kaitseväeteenistuse seaduse § 97 muutmise seaduse eelnõu (981 SE), millega sätestatakse kaitseväe juhataja ametiajaks viis aastat, mis on kooskõlas ka teiste NATO riikide praktikaga. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.
 
35. Riigikogu liikme 28. septembril algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse eelnõu (982 SE) rahvaalgatuse võimaldamiseks. Rahvaalgatuse võimaldamiseks mõeldud põhiseaduse muutmise seaduse eelnõule on lisatud põhiseaduse muudatusega kooskõlas olev rahvaalgatuse seaduse eelnõu. Eelnõude eesmärk on luua kodanikele võimalus algatada seaduseelnõu sõltumata Riigikogus esindatud erakondade osalusest algatuses. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Valitsuse 28. septembril algatatud kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõu (983 SE) eesmärk on tagada efektiivsem rahvakohtunike nimetamise protsess ning nende isikute paindlikum ja seega motiveerivam tasustamine. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Valitsuse 28. septembril algatatud saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (984 SE) eesmärgiks on seaduse sujuva ning õigeaegse täieliku rakendamise eelduste tagamine, et tõhustada looduskeskkonna kaitset suurtootmisest tuleneva saaste eest säästliku keskkonnakasutuse põhimõtete järgimise teel, sealhulgas sea-, veise- ja linnukasvatuslikus suurtootmises. Eelnõu majanduseesmärk on käitajate ja loa andjate tööaja kadude vähendamine, kompleksloa taotluste ja kompleksloa tabelivormide ühitamise ning digitaalse käsitlemise laiendamise teel, looma- ja linnukasvatajate poolt kompleksloa taotluse menetluse eest tasutava riigilõivu oluline vähendamine, mis laieneb ka teistele tegevusvaldkondadele. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Valitsuse 28. septembril algatatud välisõhu kaitse seaduse ja keskkonnajärelevalve seaduse muutmise seaduse eelnõuga (985 SE) kehtestatavad piirangud on mõeldud selleks, et tagada keskkonnasõbralikumate toodete, sealhulgas värvide, lakkide ning sõidukite taasviimistlusmaterjalide, osoonikihi kahandavaid aineid sisaldavate toodete ning vedelkütuste kasutamine, mis võimaldab nende toodete tarbimise suurenemisel Eestis säästa elanikkonda kasvavast välisõhu saastest. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Valitsuse 28. septembril algatatud riigi 2006. aasta lisaeelarve seaduse eelnõu (986 SE). Lisaeelarve tulude maht on 5,519 miljardit krooni. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Valitsuse 28. septembril algatatud 2007. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (987 SE). Eelarve tulud ületavad kulusid 1,1 miljardi krooniga: tulude maht on 75, 687 miljardit krooni ja kulude maht 74, 563 miljardit krooni. Järgmisel aastal jätkub tulumaksureform, millega seoses alaneb inimeste sissetulekutelt võetav maks 22 %le. Riigikaitsele kulub 1, 84 % SKTst, politseinike palgatõusuks on planeeritud 220 miljonit krooni, päästeametnike 78 miljonit, piirivalevametnike palgatõusuks 38 miljonit krooni. Järgmise aasta 1. aprillist tõusevad ka pensionid – keskmiseks pensioniks saab  olema 3490 krooni. Õpetajate ja kultuuritöötajate palk tõuseb 15 %. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Valitsuse 28. septembril esitatud Riigikogu otsuse “Riigi 2005. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (988 OE). Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside