Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 26. septembril algatatud tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõu (277 SE), mis näeb ette tasuda riigi muudest tuludest ka üldarstiabiteenuse eest nagu seda tehakse praegu vältimatu abi korral. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon. 

Valitsuse 27. septembril algatatud 2013. aasta riigieelarve seaduse eelnõu (278 SE). Järgmise aasta riigieelarve tuludeks on planeeritud 7,5 miljardit eurot, kuludeks 7,7 miljardit eurot. Võrreldes 2012. aastaga kasvavad kulud 1,1 protsenti. Tuleva aasta riigieelarvega on valitsussektori struktuurseks ülejäägiks planeeritud 0,1% sisemajanduse kogutoodangust. Nominaalselt on eelarve kavandatud 0,7% defitsiidiga. Ülejärgmisest aastast kavandab valitsus vastavalt eelarvestrateegiale püsivat nominaalset ülejääki. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 27. septembril algatatud Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse ja kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse muutmise seaduse eelnõu (279 SE) näeb ette lükata aasta võrra edasi eeldatav osade riigi kõrgemate ametisikute palgatõus ja pikendada hetkel kehtivat Eesti keskmise palgaga seotud ametipalkade maksmise ajutise korralduse seaduse kehtivust aasta võrra. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 27. septembril algatatud alkoholi-, tubaka-, kütuse- ja elektriaktsiisi seaduse muutmise seaduse eelnõu (280 SE) näeb ette 2013. aastaks kavandatud sigarettide aktsiisimäära 10% tõusu hajutamise kahele aastale, et maandada hinnatõusuga kaasnevaid salaturu riske. Aastatel 2013 ja 2014 tõstetakse sigarettide aktsiisi kokku ligikaudu 12 %, et saavutada Euroopa Liidus 2014. aastal jõustuv alammäär 90 eurot 1000 sigareti kohta. Sigarettide aktsiisi 10% tõus 2013. aastal asendatakse aktsiisitõusudega 6% aastas aastatel 2013 ja 2014. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 27. septembril algatatud kohtute seaduse muutmise seaduse eelnõuga (281 SE) luuakse kohtujuristi institutsioon, mis aitab tõsta kohtunikku kohtuasja ettevalmistamisel abistavate kohtuametnike kvalifikatsiooni ja seeläbi kohtute töökvaliteeti ning tõhustab kohtumenetlust. Kohtujurist on kõrgema kvalifikatsioonitasemega kohtuametnik, kes osaleb kohtuasjade menetluseks ettevalmistamisel ning võib menetlusseadustikes ettenähtud juhtudel teha menetlustoiminguid iseseisvalt või teda juhendava kohtuniku järelevalve all. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 27. septembril algatatud keskkonnatasude seaduse muutmise seaduse eelnõuga (282 SE) tehakse muudatused kehtestatud loodusvarade kasutusõiguse tasu ülemmäärades, et võimaldada läbi tasumäärade muutmise maavara kasutuse tõhustamist ning väärtustada veeressurssi, seda säästlikumalt kasutama suunates. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon. 

Valitsuse 27. septembril algatatud meresõiduohutuse seaduse muutmise seaduse eelnõuga (283 SE) muudetakse meresõiduohutuse seaduse 111. peatükki, mis käsitleb tuletornitasu ja navigatsioonitasu. Eelnõu kohaselt kehtestatakse kahe nimetatud tasu asemel ühtne veeteetasu. Samuti muudetakse täielikult seni kehtinud tasude arvestamise aluseid, kuna minnakse üle ühel kogumahutavusühikul (1 GT) põhinevale tasu suurusele, millega korrutatakse laeva kogumahutavus. Lisaks kehtestatakse piirmäärad, millest suuremat veeteetasu laev maksma ei pea. Kalendriaasta jooksul mitmeid külastusi tegelevatele laevadele tehakse soodustusi. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 27. septembril algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (284 SE) näeb ette korrigeerida mõningate välisesinduses väljaantavate või väljastatavate dokumentide riigilõivumäärasid. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 27. septembril algatatud Riigikogu otsuse „Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Investeerimispangas“ eelnõu (285 SE) näeb ette nõustuda Euroopa Investeerimispanga juhatajate nõukogu tehtud ettepanekuga ja suurendada Eesti osalust Euroopa Investeerimispangas 7 138 000 euro võrra. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 27. septembril esitatud Riigikogu otsuse „Euroopa stabiilsusmehhanismi maksimaalse laenumahu suurendamine ja teise kapitalimakse tegemine“ eelnõuga (286 OE) annab Riigikogu nõusoleku kinnitada ESMi ja EFSFi ühise maksimaalse laenumahuna 700 mld eurot, ning ESMi maksimaalseks laenuvõimeks on 500 mld eurot. Samuti annab Riigikogu nõusoleku teha ESMi kapitali teine osamakse 30 mln eurot kiirendatud korras alates ESMi asutamislepingu jõustumisest 15 päeva jooksul. ESMi maksimaalse laenumahu kinnitamise eesmärk on fikseerida EFSFi ja ESMi rahalised tegutsemispiirid. Sellega kinnitatakse ühtlasi 2. märtsi 2012. a euroala tippkohtumise poliitilised suunised ning 30. märtsi 2012. a euroala rahandusministrite hinnang ja poliitiline kokkulepe euroala stabiilsuse tagamise instrumentide mahu kohta. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

Tagasiside