Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 10. märtsil algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse eelnõu (702 SE), mille eesmärk on tagada turule lastud toodete ohutus ja nõuetele vastavus ning kaupade vaba liikumine. Tegemist on üldseadusega, mis sätestab toote ohutuse tagamise nõuded, toote nõuetele vastavuse tõendamise, standardimise, akrediteerimise ja turujärelevalve korraldamise alused niivõrd, kuivõrd need ei ole kehtestatud muu seadusega. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 10. märtsil algatatud toote nõuetele vastavuse seaduse rakendamise seaduse eelnõu (703 SE) eesmärk on teha vajalikud muudatused lähtuvalt toote nõuetele vastavuse seaduses sätestatud põhimõtetest. Rakendusseadusega tunnistatakse kehtetuks toote ja teenuse ohutuse seadus, toote nõuetele vastavuse tõendamise seadus ning tehnilise normi ja standardi seadus. Nimetatud seaduste regulatsiooni asendab rakendatav seadus. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 11. märtsil esitatud Riigikogu otsuse „Ettepaneku tegemine Vabariigi Valitsusele“ eelnõu (704 OE) esitajate arvates puudub ühtne koordineerimine tööhõive küsimuste lahendamisel ja seetõttu tehakse ettepanek luua tööministri ametikoht. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
 
Tagasiside