Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatus otsustas täna menetlusse võtta 5 eelnõu.

1) Valitsuse poolt 21. septembril algatatud teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu (576 SE). Eelnõuga kavatsetakse teadus- ja arendustegevuse korralduse seaduses (edaspidi TAKS) muuta teadus- ja arendustegevuse välishindamist puudutavaid sätteid. Esitatud eelnõuga luuakse uus evalveerimise mehhanism. Loodav evalveerimise süsteem koosneb kahest osast:
•korraline evalveerimine, mille eesmärk on hinnata teadus- ja arendusasutuse vastava teadus- ja arendustegevuse valdkonna teadus- ja arendustegevuse vastavust rahvusvahelistele kriteeriumidele;
•sihtevalveerimine, mille eesmärk on konkreetse valdkonna, teema, sihtgrupi, strateegilise arengudokumendi või muu poliitika ettevalmistamise või selle mõjude süvaanalüüs. Eelnõu juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
2) Valitsuse poolt 21. septembril esitatud Riigikogu otsuse „Riigi 2008. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (577 OE). 2008. aasta majandusaasta koondaruande koosneb tegevusaruandest ning raamatupidamise aastaaruandest. Koondaruande juurde kuulub ka Riigikontrolli kontrolliaruanne. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
3) Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 21. septembril algatatud asjaõigusseaduse ja võlaõigusseaduse muutmise seaduse eelnõu (578 SE). Eelnõu puudutab eluasemelaenu võtjaid ning algataja sõnul on seaduse eesmärk kaitsta inimesi liigsesse võlaorjusesse sattumise eest ning suurendada pankade vastutust eluasemelaenude väljaandmisel. Eelnõu kohaselt ei või hüpoteegipidaja nõuda laenuvõtjalt täiendavat tagatist või võla osalist tasumist, kui koormatud kinnisasja väärtus on vähenenud kinnisvara turuhindade languse tõttu. Kui krediidiandja ütleb hüpoteegiga tagatud lepingu üles, siis on seadusmuudatuste järgi pärast hüpoteegiga koormatud kinnisasja üle minekut hüpoteegipidajale kogu võlg tasutud. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
4) Eesti Keskerakonna fraktsiooni poolt 22. septembril algatatud õppetoetuste ja õppelaenu seaduse muutmise seaduse eelnõu (579 SE). Eelnõu eesmärgiks on tagada õppelaenu andmine ka isikule, kes on varasemate õpingute kestel samal haridustasemel ja haridusastmel juba saanud õppelaenu õppekava nominaalkestuse õppeaastate arvule vastav arv kordi. Seda juhul, kui eelnev laenusumma koos intressiga on tagasi makstud. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon.
 
5) Keskkonnakomisjoni poolt 22. septembril esitatud Riigikogu otsuse „Riigikogu otsuse „Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nimetamine” muutmine” eelnõu (580 OE). Eelnõu kohaselt nimetatakse Riigimetsa Majandamise Keskuse nõukogu liikmete nõukogu liikmeks Tiina Oraste asemel Riigikogu liige Valdur Lahtvee. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside