Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Keskerakonna fraktsiooni 10. oktoobril algatatud reklaamiseaduse muutmise seaduse eelnõu (128 SE), millega soovitakse piirata õigust reklaamida alkohoolseid jooke nii televisioonis, raadios kui ka välireklaamina. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.

Valitsuse 10. oktoobril algatatud 12. augusti 1949 Genfi konventsioonide 8. detsembri 2005 (III) lisaprotokolli täiendava tunnusmärgi vastuvõtmise kohta ratifitseerimise seaduse eelnõu (129 SE) seadusena jõustumisel tunnustab Eesti punase kristalli embleemi ja aitab kaasa selle võimalikult laialdasele tutvustamisele ja levitamisele. Riigisiseselt tuleb lisada III protokoll sõjalise väljaõppe programmidesse ja tutvustada punase kristalli embleemi tsiviilelanikkonnale. 1949. aasta Genfi konventsioonidega tunnustatakse kolme nimetust ja embleemi: punane rist, punane poolkuu ning punane lõvi ja päike. Algselt neutraalsena mõeldud punase risti ja poolkuu embleemid on mõnes riigis omandanud usulise, kultuurilise või poliitilise kõrvaltähenduse. Olukorra lahendamiseks ongi koostatud Genfi konventsioonide lisaprotokoll täiendava tunnusmärgi vastuvõtmise kohta (III protokoll), millega võetakse kasutusele uus tunnusmärk punane kristall ehk kolmanda protokolli embleem punase risti, punase poolkuu ning punase lõvi ja päikese kõrvale. Punase kristalli embleemi peaksid kasutusele võtma eelkõige need riigid ja rahvuslikud seltsid, kellel ei ole usulistel, kultuurilistel või poliitilistel põhjustel võimalik kasutada punast risti või poolkuud. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon.

Valitsuse 10. oktoobril algatatud riigivapi seaduse muutmise seaduse eelnõuga (130 SE) muudetakse üheselt mõistetavaks stiliseeritud riigivapi kujutise kasutamine kujundus- ja turvaelemendina isikut tõendavate dokumentide seaduse alusel väljaantavatel dokumentidel, lähtudes elemendi eripärast ja turvakaalutlustest võimaldades isikut tõendavates dokumentides kasutada stiliseeritud riigivapi kujutist. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Valitsuse 10. oktoobril algatatud Tartu Ülikooli seaduse muutmise seaduse eelnõus (131 SE) sätestatu eesmärgiks on riigiasutuste töös residentuuriga seonduvate ülesannete ja vastutuse otstarbekam ning asutuse pädevusel põhinev korraldus. Residentuuritellimuse ja rahastamisega seonduva üleandmine haridus- ja teadusministeeriumist sotsiaalministeeriumisse toob oodatavalt kaasa lisaväärtust mitmele protsessis osalejale. Eelnõu mõjutab andmete kogumist ja vahetamist ning riiklikku järelevalvet. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

Tagasiside