Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse  valitsuse 26. septembril algatatud strateegilise kauba seaduse eelnõu (96 SE), millega võetakse üle Euroopa Liidu vastav direktiiv. Selle eesmärgiks on lihtsustada kaitseotstarbeliste toodete Euroopa Liidu sisese veo tingimusi, et edendada Euroopa kaitsevarustuse siseturu nõuetekohast toimimist ja Euroopa kaitsealase tehnoloogilise ja tööstusliku baasi arengut. Eelnõus sätestatakse nõuded strateegilise kauba veole, strateegilise kaubaga seotud teenuse osutamisele, strateegilise kauba sisseveo ja lõppkasutuse järelevalvele, samuti järelevalve teostamise alused kõigis nendes valdkondades. Juhtivkomisjoniks määrati riigikaitsekomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 26. septembril algatatud tulumaksuseaduse § 4 muutmise seaduse eelnõuga (97 SE) soovitakse muuta tulumaksu määra järgmiselt: maksustatavale tulule aastas kuni 15972 eurot on maksumäär 21% ja tulule aastas üle 15972 euro 33%. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 27. septembril algatatud vanemahüvitise seaduse ja riiklike peretoetuste seaduse muutmise seaduse eelnõuga (98 SE) soovitakse muuta seaduses sätestatud hüvitise maksimaalset määra, asendades hüvitisele õiguse tekkimise kalendriaastaks valitsuse kinnitatud ja kehtestatud korras arvutatud Eesti keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava ühe kalendrikuu tulu kolmekordse suuruse kahekordse suurusega. Samas soovitakse suurendada seaduses sätestatud üksikvanema toetust kahelt lapsetoetuse määralt seitsme lapsetoetuse määrani. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside