Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse kultuurikomisjoni 12. aprillil algatatud välismaalaste seaduse muutmise seaduse eelnõu (736 SE), mille eesmärk on lahendada välisüliõpilaste Eestisse õppima asumise probleemid, mis on tekkinud seoses kõrgharidustaseme õppekavade üleminekuhindamisega ja elamisloa õppimiseks taotlemisel nõutava õppekavade riikliku tunnustatusega. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Riigikogu liikmete Kalev Kotkase, Aleksei Lotmani, Tarmo Kõutsi, Mark Soosaare, Imre Sooääre, Kalle Laaneti ja Karel Rüütli 14. aprillil algatatud rahvastikuregistri seaduse muutmise seaduse eelnõu (737 SE) sätestab põhimõtte, mille järgi püsielanikuks võib saada iga Eesti Vabariigis elav inimene. Eeltingimuseks on aastaringne elamine ja tegutsemine rahvastikuregistrijärgse elukoha omavalitsuse territooriumil. Püsielaniku staatuse saavutamiseks peab isik olema elanud kodukohajärgses vallas või linnas vähemalt ühe täisaasta jooksul. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 14. aprillil algatatud Eesti Haigekassa seaduse ja tervishoiuteenuste korraldamise seaduse muutmise seaduse eelnõuga (738 SE) soovitakse parandada haigekassa eelarvepositsiooni ning tervishoiuteenuste kättesaadavust elanikkonnale. Eelnõu võimaldaks Haigekassa nõukogu otsusega võtta kasutusele haigekassa jaotamata kasum. Juhtivkomisjoniks  määrati sotsiaalkomisjon.
 
Valitsuse 14. aprillil algatatud riikliku statistika seaduse eelnõuga (739 SE) on püütud selgemalt eristada riiklik statistika muust statistikast ning loodud ühtne õiguslik raamistik riikliku statistika tegemiseks. Lisaks on püütud kõrvaldada pärast kehtivat seadust vastu võetud isikuandmete kaitse seaduse ja avaliku teabe seaduse koosmõjust tekkinud mitmetitõlgendatavused. Eelnõuga on loodud võimalused riikliku statistika laiemaks kasutamiseks ühiskonnas. Ühiskonnale pakutakse täiendavaid teenuseid nagu avalikuks kasutamiseks mõeldud andmefailid ning võimaldatakse üksikandmete senisest laialdasem kasutamine kaugpäringu teenuse näol. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Eesti Keskerakonna fraktsiooni 15. aprillil algatatud töökohtade loomise seaduse eelnõu (740 SE) eesmärk on töö kaotanud inimeste võimalikult kiire tööle rakendamise soodustamine ning majanduse elavdamine. Eelnõuga soovitakse muuta sotsiaalmaksuseadust, tulumaksuseadust, Eesti Arengufondi seadust ja tööturuteenuste- ja toetuste seadust. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside