Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Keskerakonna fraktsiooni 8. detsembril algatatud riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõu (889 SE), millega soovitakse vähendada kõrgeid riigilõivude määrasid. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Valitsuse 9. detsembril algatatud ruumiandmete seaduse eelnõu (890 SE)sätestab nõuded ruumiandmekogumite ja -teenuste kohta nende kättesaadavaks tegemiseks ja jagamiseks, geodeetilise süsteemi ja aadressiandmete süsteemi haldamise ning topograafiliste andmete hõive ja kasutusse andmise tingimused, ruumiandmete infrastruktuuri väljaarendamise koordineerimise ja aruandluse korralduse, riikliku järelevalve koha-aadresside määramise üle ning vastutuse geodeetilise märgi kaitse nõuete rikkumise eest. Juhtivkomisjoniks määrati keskkonnakomisjon.
 
Valitsuse 9. detsembril algatatud avaliku teabe seaduse ning politsei ja piirivalve seaduse muutmise seaduse eelnõu (891 SE) eesmärgiks on Politsei- ja Piirivalveameti loomise järgselt tõstatunud reguleerimata õigussuhete või ebapiisavalt reguleeritud sätete täpsustamise kaudu õiguskeskkonna täiendamine, et tagada politsei tegevuse selged seaduslikud alused ja teenistusregulatsiooni eesmärgipärane rakendamine. Juhtivkomisjoniks määrati õiguskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
 
Tagasiside