Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Keskerakonna fraktsiooni 6. aprillil algatatud riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõu (3 SE), mille eesmärgiks on ühtlustada äriühingute, kus riigil on vähemalt otsustusõigus, ning riigi asutatud sihtasutuste juhatuse liikmete tasustamine riigi kõrgemate riigiteenijate palgasüsteemiga. Eelnõuga soovitakse tagada, et Eesti Vabariigi Presidendi ametipalk koos esindustasuga oleks piir, millest riigi otsustusõigusega äriühingute ja riigi asutatud sihtasutuste juhatuse liikmed ei teeniks rohkem. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 7. aprillil algatatud tulumaksuseaduse § 48 muutmise seaduse eelnõu (4 SE) eesmärk on võimaldada tööandjatel teha teatud ulatuses kulutusi oma töötajate haridusele ilma maksukohustuseta. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni 7. aprillil algatatud kasuliku mudeli seaduse, patendiseaduse, tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduse eelnõuga (5 SE) tehtavate muudatuste tulemusena paraneb konkurentsiolukord ja ettevõtluskliima, eriti väikeste ja keskmiste ettevõtete jaoks, kuna muudatused võimaldavad ja lihtsustavad võimalike huvitatud isikute kaudu kaitstud leiutisi kiiremini ja paremini turustada ning seeläbi panna oma leiutis kiiremini tulu tootma. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon.
 
Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni ning Eesti Reformierakonna fraktsiooni 7. aprillil algatatud kutseõppeasutuse seaduse ja erakooliseaduse muutmise seaduse eelnõu (6 SE) väljatöötamine tuleneb „Eesti kutseharidussüsteemi arengukava 2009–2013“ eesmärkidest. Arengukava kohaselt töötatakse välja ja rakendatakse kutseõppe kvaliteedi riikliku tunnustamise süsteem, mis täpsemalt seisneb kutsehariduse jaoks akrediteerimise põhimõtete ja korralduse väljatöötamises, pilootimises ja rakendamises kogu kutseharidussüsteemis. Akrediteerimise pilootvooru läbiviimise reguleerimine seaduse tasandil on vajalik eelkõige andmaks akrediteerimises osalejatele kindlustunne, et protsessi tulemusi edaspidi tunnustatakse. Juhtivkomisjoniks määrati kultuurikomisjon
 
Eesti Reformierakonna fraktsiooni ning Isamaa ja Res Publica Liidu fraktsiooni 7. aprillil algatatud riigivastutuse seaduse eelnõu (7 SE) peamine eesmärk on ühendada seni eraldi seadusega reguleeritud riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise alane regulatsioon riigivastutuse seadusega ning kõrvaldada rakenduspraktika käigus ilmnenud puudused. Seaduste liitmisega seotud muudatuste maht tingis vajaduse esitada uus riigivastutuse seaduse terviktekst. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside