Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse valitsuse 20. septembril algatatud riigivastutuse seaduse eelnõu (818 SE), mille eesmärk on ühendada seni eraldi seadusega reguleeritud olnud riigi poolt isikule alusetult vabaduse võtmisega tekitatud kahju hüvitamise alane regulatsioon riigivastutuse seadusega ning kõrvaldada rakenduspraktika käigus ilmnenud puudused. Seaduste liitmisega seotud muudatuste maht tingis vajaduse esitada uus riigivastutuse seaduse terviktekst. Seaduse jõustumisel muudetakse õiguskaitsesüsteem efektiivsemaks võimaldades isikutel taotleda nii avaliku võimu õigusvastaste tegude kõrvaldamist, rikutud õiguste taastamist kui ka kompenseerimist. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Valitsuse 20. septembril algatatud Rahvusvahelise Valuutafondi põhikirja muudatuste heakskiitmise seaduse eelnõuga (819 SE) kiidetakse heaks IMFi põhikirja muudatused. Hääletamise ja osalemise tõhustamist käsitlev muudatus on osa kvoodi- ja hääleõigusreformist, mille eesmärgiks on tagada dünaamiliselt arenenud majandusega riikide, sealhulgas Eesti, parem esindatus ja tugevam hääleõigus IMFis. Selleks muudetakse IMFi põhikirjas liikmesriigi häälte koguarvu arvutamise süsteemi. Samuti on alaesindatud liikmesriikidele (sealhulgas Eesti) tehtud ettepanek kvootide suurendamiseks. Kvooti ei saa muuta ilma liikmesriigi nõusolekuta ja see tuleb riigi sees eraldi otsustada. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Valitsuse 20. septembril esitatud Riigikogu otsuse „Riigi 2009. aasta majandusaasta koondaruande kinnitamine” eelnõu (820 OE) näeb ette aruande kinnitamise. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon.
 
Riigikogu pressitalitus
Tagasiside