Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Isamaaliidu fraktsiooni ja Res Publica fraktsiooni 23. oktoobril algatatud õigusvastaselt võõrandatud vara maksumuse määramise ja kompenseerimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (1010 SE), mis näeb ette õigusvastaselt võõrandatud varade eest kompensatsioonide väljamaksmise ühekordse maksega kuue kuu jooksul pärast kompensatsiooni määramist. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Valitsuse 24. oktoobril algatatud riigilõivuseaduse eelnõu (1011 SE) väljatöötamise eesmärgiks on saavutada selgelt mõistetavate lõivustamise aluste sätestamise kaudu ühtne lõivustamise kord ning seaduse ühetaoline kohaldamine. Riigilõivuseaduse vananenud mõistekasutus ning rohkelt muudetud ja kohati puudulik regulatsioon on muutnud keerukaks seaduse ühtse tõlgendamise ja kohaldamise. Seetõttu on vaja riigilõivuseadus ajakohastada ja korrastada nii terminoloogiliselt kui struktuuriliselt. Eelnõus on võimalikult suures ulatuses lähtutud kehtiva seaduse mõttest ja üldisest ülesehitusest, kuna eesmärgiks ei ole kehtivat lõivustamise süsteemi muuta, vaid seda ühtlustada. Juhtivkomisjoniks määrati rahanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus 

 

Tagasiside