Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Reformierakonna fraktsiooni, Eesti Keskerakonna fraktsiooni ja Eestimaa Rahvaliidu fraktsiooni 13. veebruaril algatatud kunstliku viljastamise ja embrüokaitse seaduse muutmise seaduse eelnõu (835 SE), mis sisaldab volitusnormi kehavälise viljastamise protseduuride ravimikulude osaliseks hüvitamiseks 2006. aasta riigieelarves selleks eraldatud vahenditest kogusummas 10 000 000 krooni. Eelnõu on koostatud eesmärgiga suurendada sündivust nende lasteta paaride arvelt, kellel puudub võimalus loomulikul teel lapsi saada, kuid kellel kunstliku viljastamise protseduuri kasutamine on piiratud materiaalsete võimaluste tõttu. Juhtivkomisjoniks määrati sotsiaalkomisjon.

Põhiseaduskomisjoni 13. veebruaril algatatud Riigikogu valimise seaduse, rahvahääletuse seaduse ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse muutmise seaduse eelnõu (836 SE). 2005. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel rakendati esmakordselt elektroonilist hääletamist. Valimiste käigus töötas süsteem tõrgeteta ning edasise rakendamise takistusi ei ole oma aruannetes esitanud ka süsteemi tööd analüüsinud audiitorid. Vabariigi Valimiskomisjon peab võimalikuks rakendada elektroonilist hääletamist 2007. aasta Riigikogu valimistel ja edaspidi ka teistel valimistel. Elektroonilise hääletamise rakendamiseks muudeti ning täiendati 2005. aastal kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seadust. Olemasoleva e-hääletamise süsteemi rakendamiseks Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimistel ning rahvahääletustel on vajalik samamoodi muuta ning täiendada vastavaid valimisseadusi. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon.

Riigikogu pressitalitus

Gunnar Paal, 6316351

Tagasiside