Riigikogu
Riigikogu
Jäta navigatsioon vahele

Riigikogu

Riigikogu juhatuse otsusega võeti menetlusse Eesti Keskerakonna fraktsiooni liikmete 12. märtsil algatatud Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmise seaduse rahvaalgatuse võimaldamiseks eelnõu (395 SE), mille eesmärk on luua kodanikele võimalus algatada seaduseelnõu sõltumata Riigikogus esindatud erakondade osalusest algatuses. Seaduste algatamise õigus oleks rahvaalgatuse korras vähemalt 25 000 hääleõiguslikul kodanikul. Eelnõu algatajad soovivad põhiseaduse muutmist rahvahääletusel. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Põhiseaduskomisjoni 12. märtsil algatatud Riigikogu liikme staatuse seaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu (396 SE) reguleerib Riigikogu liikme puutumatuse ehk immuniteedi sisu ja sellest tulenevalt kriminaalõigusliku menetluse erisusi ning saadiku immuniteediga seonduvat, samuti julgeolekukontrolli. Juhtivkomisjoniks määrati põhiseaduskomisjon. 

Eesti Keskerakonna fraktsiooni 13. märtsil algatatud riigivaraseaduse muutmise seaduse eelnõuga (397 SE) nähakse ette ühtlustada riigi otsustusõigusega äriühingute ning riigi asutatud sihtasutuse juhatuste liikmete tasustamine kõrgemate riigiteenijate palgasüsteemiga. Nimetatud juhatuse liikmele makstava tasu piirmääraks kuus oleks 6000 eurot. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna fraktsiooni 13. märtsil algatatud riigivaraseaduse § 81 täiendamise seaduse eelnõuga (398 SE) soovitakse täiendada seaduses nimetatud juriidiliste isikute nõukogu liikmeks nimetamise korda. Eelnõus nähakse ette, et Riigikogu asjaomasel komisjonil tuleks anda oma nõusolek isiku nimetamiseks nõukogu liikmeks. Juhtivkomisjoniks määrati majanduskomisjon. 

Riigikogu pressitalitus

 

 

 

Tagasiside